top of page

הורים  צריכים להכיר את תפקודי הלומד במאה ה-21


העולם הולך ומתקדם בתחומים שונים ומגוונים כגון: טכנולוגיה, מדע, תקשורת , תחבורה, מסחר , וכן גם ההוראה.

עברו חלפו להם הימים בהם המטרה העיקרית מבחינת הישגים לימודיים הייתה תעודת בגרות איכותית , מטרה זו עדיין חשובה , אך נוספו אליה מטרות רבות ומגוונות אשר מתומצתות במסמך בינלאומי שנקרא ״ תפקודי הלומד במאה ה-21״

המסמך מופץ בקרב המורים והמנהלים ומשמש כבסיס לשיח חינוכי העוסק בשינוי מערכת החינוך והתאמת למאה ה-21, ולפיתוח תוכניות למידה ודרכי הערכה שונים ומגוונים אשר כוללים בתוכם את המיומנות המופיעות במסמך.

הצורך בהקניית מיומנויות אלו הביא למהפך שחל בשנים האחרונות במבנה מבחני הבגרות, ובשינוי מבנה המבחן הפסיכומטרי וצפוי להוביל לשינויים משמעותיים בעתיד בכלל מערכת החינוך , מהגן ועד ההשכלה הגבוהה במכללות ובאוניברסיטאות.

המסמך רלוונטי עבור המנהלים והמורים וכל העוסקים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי , אך חשוב מאוד שגם ההורים יחשפו אליו ומתוך כך יוכלו להיות שותפים אפקטיביים יותר בחינוך ילדיהם.

כמובן שלא מצופה מההורה להגיע להבנת המסמך כמו אנשי מקצוע מתחום החינוך, אך הכרת המושגים הכרחית, מאחר שהמצב האידאלי הוא ליצור התאמה בין השיח המתחולל בכתה לבין הבית . תלמיד ששומע מהמורה על חשיבות פיתוח חשיבה ביקורתית, או למידה עצמית , או עבודה בקבוצה ולאחר מכן שומע את אותם המשפטים משולבים בשיח בינו לבין ההורים ,המסר עובר בצורה עוצמתית יותר ויש לכך השפעה על התאמתו בעולם של הילד.

במקרים בהם אתם עומדים בפני בחירת בית ספר עבור ילדיכם ( בתי ספר פרטיים או אזוריים) , שימו לב שמעבר לבחינת חזון וערכי בית הספר יש צורך לבחון את איכות ההוראה על בסיס המיומנויות הנרכשות בהתאמה למאה ה-21 , מאחר ומדובר בפילוסופיה חדשה שמוטמעת בתוך המערכת , ישנם מוסדות הנמצאים בהליך מתקדם וישנם כאלו שרק בתחילת דרכם.

הורה שחשוב לו להיות מעורב בעולמו הלימודי של הילד, כדאי מאד שיקדיש זמן לקריאת המסמך כדי שיוכל לקיים שיח פורה עם המורים על מצבו הלימודי של הילד הציון והערת המורה טומנים בתוכם הרבה מעבר להקניית ידע כפי שהיה בעבר, ולכן יש צורך להכיר את המיומנות הנדרשות ולהבין מתוך כך מה מצב ילדיכם בכל אחת מהמיומנויות השונות.

הורה שרוצה להיות מסוגל לייעץ לילדיו כיצד להתכונן למבחן , או לסייע להם בלימודים , ללא הכרת המיומנויות הנדרשות עלול לפספס את העיקר בהכנת השיעורים כגון: פיתוח לומד עצמי,פיתוח הבנת הנקרא תוך יכולת לניתוח טקסט והשוואה בין טקסטים , פיתוח יצירתיות וחשיבה ביקורתית . כל אלו ועוד הם חלק בלתי נפרד היום מהליך הלמידה והוא משולב במטלות שהתלמידים מקבלים

(הערכה חלופית ,שאלות אל טקסט שלא נלמד , כתיבת סיכום ממזג וכו׳).

כאשר אתם מחפשים מורה פרטי שיסייע לילדיכם , חשוב לשים לב שהוא מכיר את המיומנויות הנדרשות ואת הידע המקצועי להקנייתם לילדיכם במהלך השיעורים .

bottom of page