top of page

מודל בחירת מגמה בתיכון- שלב אחרי שלב


אחת מההחלטות המרכזיות במהלך שנות הלימודים היא בחירת מגמה.

במצב בו יש אפשרויות מרובות ומגוונות, ואין לתלמיד כיוון או העדפה ברורה ,הבחירה הופכת להיות קשה יותר. היתרון במצב זה ניצול ההזדמנות לשבת עם ילדיכם ולעבור ביחד את תהליך הבחירה. בחיים הבוגרים אנו מתמודדים עם בחירות רבות כמו בן/בת זוג, מקום מגורים, מקצוע וכו׳

חשוב להשלים עם העובדה שלעולם לא נדע בזמן קבלת ההחלטה ,אם קבלנו את ההחלטה הנכונה. כדי למנוע תחושה של חוסר בטחון הנובע מהחלטה אקראית , מקרית או תלויה במזל, יש צורך בעת קבלת ההחלטה להשתמש במודל מסודר ובהליך מובנה והגיוני וכך נדע שעשינו את המרב כדי להגיע להחלטה הנכונה.

כיצד בוחרים מגמה במקסימום שישה שלבים?

שלב ראשון- קביעת מטרות ותחום עניין

לפני שתגש לבחור , ערוך ברור פנימי, מבלי להיות מושפע מדעתם של אחרים, וקבע את המטרות שלך . אם אתה רוצה בעתיד ללמוד רפואה, או הנדסה, או כל תחום ספציפי אחר , הבחירה פשוטה יותר , מאחר ותנאי הקבלה כוללים בתוכם דרישות ספציפיות במגמות הבחירה בלימודים לתעודת בגרות . במקרה שאתה פחות מכוון מטרה , יש לבחון מה אתה צריך/רוצה. לדוגמה - אם אתה צריך לבחור מגמה חשוב לשאול את עצמך ,האם אתה מחפש מגמה ראלית ( פיסקה/כימיה/מחשבים) , הומנית ( ספרות, היסטוריה,תנ״ך) או מגמה המשלבת עבודות גמר ( אמנות/ מוסיקה/תאטרון וכו׳).

שלב שני -בחינת אפשרויות

לאחר שבחרת תחום , עליך לערוך רשימה של המגמות המוצעות על ידי בית הספר תחת התחום שבחרת .

שלב שלישי- איסוף מידע

זה הזמן להכין רשימה של שאלות כלליות ועקרוניות לבחירת המגמה. אין לכלול ברשימה שאלות מפורטות, אלא להישאר ברמת הכוללנית.

דוגמאות לשאלות כלליות עקרוניות:

מה תנאי הקבלה למגמה?

יתרון בתנאי קבלה לאוניברסיטה .

כמה זמן השקעה יידרש ממך להשקיע אחרי שעות הלימוד?

כיצד מרגישים התלמידים הלומדים במגמה בשנתונים מעליך?

מה ממוצע הציונים של השנים האחרונים.

האם עסקת בעבר בתחום המגמה , כיצד הרגשת ? מה היו ההישגים שלך ?

שים לב שחלק מהשאלות הם סובייקטיביות עליהם תצטרך לענות לפי

תחושתך וניסיונך ואחרות הם שאלות אובייקטיביות.

דוגמאות לשאלות שאינן רלוונטיות בשלב זה :

איך בנוי שאלון המבחנים ?

מתי נגשים למבחן בכתה יא' או בכתה יב'?

מהם ספרי הלימוד ?

שלב רביעי – מסקנות שלב א'

יש להכין טבלת השוואה בין 3-4 אופציות אפשריות , ולהכניס לתוכה את התשובות שאספת. כאשר הנתונים פרוסים לנגד עינייך , תוכל לשקול ולבחור את המגמה המעודפת עליך.

שלב חמישי- שקילת מסקנות שלב ב׳

אם עדיין יש לך קושי ואתה מתלבט , זה הזמן לערוך טבלה של יתרונות

וחסרונות בכל מגמה , בטבלה ניתן לרשום כל טיעון בתנאי שהוא אמיתי ,

גם אם הוא נראה חסר חשיבות ,חשוב לרשום את הדברים בצורה מסודרת , שלב הכתיבה והצגת הדברים בצורה בהירה חשוב לתהליך הבחירה.

שלב שישי- קבלת החלטה סופית

כאשר יש בפניך טבלה מסודרת של יתרונות וחסרונות זה הזמן להגביל את הבחירה בזמן ,אין טעם להתלבט יותר מיום יומיים.

יתכן ובסופו של דבר ההבדלים יהיו קטנים ולא משמעותיים , ואז אפשר פשוט לבחור לפי אינטואיציה מבלי לעשות יותר מדי חישובים וחשבונות, ולהרגיש בטוח שקבלת את ההחלטה הנכונה לפי הנתונים שהיו בידיך בהתבסס על מודל מסודר והגיוני .

bottom of page