top of page

יעוץ פדגוגי – מי צריך את זה?


ישנן סיבות רבות שיכולות להביא לקושי בלימודים. חלקן בריאותיות, אחרות רגשיות, אחרות קוגנטיביות וכו׳, לכל קושי יש את דרכי הטיפול שלו ואנשי המקצוע יכולים ללוות אתכם.

יחד עם זאת יש חשיבות לצד הטיפול הנקודתי להתייעץ גם עם מומחה בתחום הפדגוגיה, על מנת לבנות תוכנית לימודית אישית הכוללת קביעת מטרות רחוקות וקצרות טווח, בניית מסלול להשגת המטרות ודרכים למדידת הישגיים ומעקב אחרי הצלחת.

מדוע חשוב לבנות תוכנית פדגוגית שמקבילה לתוכנית הטיפול שנותנת מענה נקודתי לקושי איתו ילדכם מתמודד?

החלק הלימודי תופס זמן משמעותי מסדר היום של ילדכם , הטיפול חייב לכלול התייחסות למשימות הלימודיות ומציאת איזון נכון בין ויתור יתר לבין הצבת משימות שאינן מתאימות.

ללא תוכנית פדגוגית , הסיכוי להצליח להתמודד ביחד עם הקושי גם עם המשימות הלימודיות קטן. עניין שבדרך כלל גם פוגע ביכולת להתמודד עם הקושי, בעיקר כשהוא מבוסס על הפן הרגשי שמצריך תחושה של הצלחות כחלק מההתקדמות.

העיקרון המנחה את התוכנית הוא שהכל חשוב אבל יש חשוב יותר. כשיש קושי צריך לעשות סדר עדיפויות . העיקר והחשוב ביותר הוא נפש האדם , לאחר מכן מיומנויות הבסיס ( מקצועות הליבה ) ועליהם ניתן להוסיף מקצועות נוספים שמרכיבים את תעודות הבגרות הבסיסית , או מורחבת ( הכוללת מספר מקצועות הרחבה ( מגמות)), ובקצה הפירמידה נמצאים מסלולי העשרה פורמאליים ובלתי פורמאליים.

כאשר מתגלים קשיים בהשגת היעדים הגבוהים , במקרים רבים מתחיל ליווצר סדק שעלול להביא לפגיעה ביסודות המבנה .

מצד שני , יש חשיבות להמשיך ולהתקדם ככל שניתן ובזהירות הנדרשת על מנת לתת תחושת הצלחה ביחד עם שמירה על מקסימום אופציות לסגירת פערים בהמשך הדרך. יש שיטות ודרכים שונות ומגוונות ולכן יש חשיבות להתבסס על יועץ פדגוגי שמכיר את התוכניות השונות והמסלולים השונים שמתוכם ניתן ליצור תוכנית מתאימה לפי צורכי הילד.

יועץ פדגוגי צריך להיות בעל רקע רחב בעולם החינוך . בעל ניסיון בעבודה עם ילדים ובני נוער. מכיר את הדרישות בתחום הלימודים ואת תוכניות הלימוד השונות בכל מקצועות הלימוד לאורך 12 שנות הלימודים, בדגש על התנאים לקבלת תעודת בגרות ,ודרישות המוסדות להשכלה גבוהה. ניסיון היועץ הפדגוגי הוא המפתח ליכולתו לבנות את התוכנית הטובה ביותר עבור ילדיכם, המבוססת על פרויקטים ומסלולים שונים ומגוונים שהמידע לגביהם לא מרוכז בשום מקום באופן מסודר ומעודכן.

bottom of page