top of page

שיעורים בחינם לבגרות בתנ"ך ברמת חמש יחידות ממ"ד

כאשר התחלתי להעלות שיעורים בתנ״ך לבגרות ברמת חמש יחידות ממ״ד, קבלתי מהסובבים תגובות שונות , אך מכולם שמעתי אותה השאלה , מה יוצא לך מזה? בשביל מה אתה משקיע כל כך הרבה זמן?

אז לכל המתעניינים, המחפשים את הסיבה, להלן ההסבר והסיבות לכך :

בחיפוש שערכתי מצאתי שמורים החלו לעלות שיעורים בהיסטוריה, תנ״ך, ספרות, מתמטיקה , לשון ועוד, כבר לפני חמש שנים , בהתבסס על נתוני הצפייה , נראה שיש ביקוש לכך. בנוסף מצאתי שרוב המקצועות המוצעים ללמידה ביוטיוב, מופנים למגזר הממלכתי , בעוד שההיצע עבור המגזר הממלכתי דתי נמוך מאוד.

לדעתי, חיבור התלמידים ללימודי התנ״ך בכלל וברמה מוגברת בפרט , מהווה משימה לאומית חשובה. בעולם החינוך המודרני ישנה דחיפה להצטיינות בלימודים , חשוב שהשיח להצטיינות יבוא לידי ביטוי גם בלימודי התנ״ך, תוך הרחבת המקצוע (ודרישה להשגת ציון גבוה. אני מקווה שהעלאת השיעורים והסיכומים ליוטיוב יעודדו את התלמיד לבחור לימודי התנ״ך בהרחבה לרמת חמש יחידות. ויסיעו להם להצטיין בלימודיהם .

במהלך השנים התלמידים מפתחים העדפה לדרכי למידה שונות, כך נוצר מצב בו יש תלמידים המעדיפים ללמוד בדגש על התפיסה השמעתית ואחרים מעדיפים את הצד החזותי, העלאת השיעורים בתוספת סיכומים מאפשרת לתלמיד לבחור את דרך הלימוד העדיפה עליו.

בבחינת דרכי הלימוד בעתיד , אין ספק שהשימוש בהוראה באמצעות האינטרנט ( OER - Open Educational Resources) תהפוך להיות מקובלת ונפוצה. כבר היום ניתן למצוא אלפי שיעורים המוצעים בחינם לקהל הרחב , כולל קורסים המקנים נקודות זכות אקדמיות, ולכן יש חשיבות בהקניית מיומנות הלמידה המקוונת הכוללת משמעת עצמית , הקדשת זמן ללמידה, כבר בתיכון.

האם שיעורים אלו נועדו בסופו של דבר להחליף את המורה בכתה ?

ממש לא !!! השיעורים יכולים לסייע למורה ולתלמיד בהכנה לבגרות, ללמידה לקראת שיעור או, לסיכום מהלך השיעור של הכתה. אין תחליף למורה ולקשר הבין אישי. המורה שבכתה יכול לתת מענה לקשיים של התלמיד, ללמד אותו לענות על שאלות הבגרות, וכן להקנות לו מיומנויות וכלים שאינם נרכשים דרך שיעורים מוקלטים. כגון: יכולת בקרה על הלמידה העצמית, אבחנה בין עיקר לטפל, השוואה בין מקורות שונים , העמקה מעבר לדרישות הבגרות, חיבור רגשי לחומר הנלמד ועוד.

כולי תקוה ששיעורים אלו יעודדו מורים נוספים לתרום את חלקם , ולהשתלב במהפכת הידע המתרחשת לנגד עינינו הכוללת מעבר חופשי של ידע לפי צורכי משתמש הקצה (הלומד).

bottom of page