top of page

דרכים לבניית קשר בין אישי


מורים שרוצים לחולל שינוי בעולמו של הילד , לא יוכלו לעשות זאת ללא בניית מערכת של יחסים בינאישיים עם התלמיד. במקרים בהם המורה הוא איש הוראה מצוין, מומחה בתחומו, אך עבודתו מסתכמת בהוראת המקצוע, יוכל במקרה הטוב להוביל את התלמידים המחוברים באופן רגשי לתחום אותו הוא מלמד. כאשר חומר הלימודים יהווה בסיס הקשר האישי שלו עם התלמידים.

השפעתו על שאר תלמידי הכתה תהיה מצומצמת ותלויה במידת רצונם להצליח בלימודים . היא תהיה ממוקדת משימות ומבחנים. הסיכוי שהחומר הנלמד ישאר אצל התלמידים מעבר לשעת המבחן קטן.

בניית יחסים בינאישיים לוקחת זמן ומתחילה בהבנה שלא מדובר בזמן מבוזבז , אלא בחלק מרכזי בהליך ההוראה.

ישנם מורים שבאופן טבעי סקרנים יותר ובעלי רגישות גבוהה יותר כלפי תלמידיהם, אך גם מי שאיננו כזה מטבעו יכול ללמוד כיצד לבנות מערכת יחסים אישית עם התלמיד.

רשימת פעולות המחזקות את הקשר:

א. חשוב להשקיע זמן ללמידת שמות התלמידים. מורה שאיננו מכיר את שמות תלמידיו ייתפס בעיני התלמיד כמרוחק , לעומת המורה שמסוגל לפנות אל תלמיד בשמו הפרטי.

ב. פתיחה וסיום של שיעור ביחס אישי לכל תלמיד , שימוש במשוב ככלי לבדיקה מצבו הרגשי של התלמיד , הקראת שם התלמיד מבט אישי שמטרתו לבחון אם התלמיד שמח , עצוב, מודאג, סיום שיעור בפרידה אישית מכל תלמיד.

ג. הכרת עולמם של הילדים- כדורגל, כדורסל, ריקוד, מוסיקה וכו׳ . שיחה עם התלמידים על תחומי עניין שאינם קשורים ללימודים יחזקו את החיבור גם כאשר השיח יעסוק בתחומי הלימודים.

ד.שיחות אישיות קצרות - בנוסף לשיחות אישיות מתוכננות יש חשיבות גדולה לשיחות קצרות במפגשים של חמש דקות אשר מעבירות את המסר שאיכפת למורה.

ה. קשר עם הורים על דברים חיובים , כמו: התנהגות חיובית יוצאת דופן בתחום החברתי, ברכות על זכיה בתחרות, התקדמות בתחום מסויים שבעבר דרש שיפור וכו׳.

ו. יציאה לפעילות מחוץ לכתה , בחצר בית הספר ואף מחוץ לכותלי בית הספר יחזקו את הקשר בין המורה לתלמידיו. פעילויות אלו יוצרות הזדמנויות ליצירת קשר והיכרות עם צדדים נוספים של התלמיד שאינם באים לידי ביטוי בכתה.

ז. כתיבת הערות אישיות על מטלות , בחינם ומבחנים , מחברות , מעבירה לתלמיד מסר ברור , אתה חשוב לי!!!, ניתן לכתוב גם הערות שליליות בתנאי שהם נכתבו כביקורת בונה ובאופן חיובי ( לדוגמא: הצטערתי לראות שלא למדת כראוי למבחן או אשמח לראות שיפור בכתב ידך בהמשך וכו׳).

אנו במרכז לליווי חינוכי , כחלק מראיה הוליסטית יודעים שביכולתנו לחולל שינוי במצבו הלימודי של התלמיד, על ידי חיבור והתאמת המורה הפרטי לתלמיד, קשר שסביבו ניתן לבנות יחסי אמון שיובילו לשינוי בגישת התלמיד כלפי המקצוע ויגייסו אותו להשקעה וללמידה והתמודדות עם חומר הלימודים.

bottom of page