top of page

הוראת המתמטיקה במאה ה-21


אחת המשימות המרכזיות אותה מוביל משרד החינוך הינה הגדלת אחוז התלמידים הנבחנים ברמת חמש יחידות במתמטיקה , אכן זאת משימה חשובה. בעולם המודרני יש התעסקות הולכת וגוברת בפעולות הדורשות מיומנויות המבוססות על חשיבה מתמטית. בוגר מערכת החינוך המחזיק בתעודת בגרות הכוללת חמש יחידות במתמטיקה, פתוחות בפניו אפשרויות רבות ומגוונות בעולם ההנדסה ההייטק , הרפואה ועוד. במקביל להשקת קמפיין חמש היחידות החלו להישמע קולות המתנגדים להעצמת מקצוע המתמטיקה כאילו הוא העניין המרכזי והבלעדי החשוב במערכת החינוך. לדעתי, מדובר בוויכוח המדבר בשפה מיושנת בסוגיה הקשורה לעתיד.

התעסקות בחינוך בכלל ובהוראת המתמטיקה בבתי הספר בפרט צריכה להיעשות בראייה עתידנית. בדומה לצבא המודרני היודע שעליו להכין את עצמו למלחמה הבאה , תוך הבנה שהעולם משתנה והיא תהיה שונה מהמלחמה הקודמת. כך עולם החינוך צריך להכין את התלמיד לפי מציאות החיים בעתיד ולהתנתק מהישן והמוכר.

השינוי בהתייחסות למקצוע המתמטיקה ( ולכלל המקצועות) , צריך להיות אסטרטגי ולא טקטי, מדובר בשינוי תפיסת עולם. הבנה שכל אחד יכול לפתח חשיבה מתמטית ואין מדובר ביכולת מיוחדת של בעלי סגולה. בשינוי תוכנית הלימודים, הרגלי ושיטות עבודה.

להלן אפרט את שבע נקודות בהם יש לעסוק באם רוצים להביא לשינוי איכותי ואסטרטגי בהוראת המתמטיקה בבתי הספר.

שינוי תפיסת עולם- בעבר מיומנות הקריאה והכתיבה הייתה נחשבת לדבר שרק בעלי כישרון מיוחד מסוגלים לרכוש אותו. כיום, דרישה זאת נמצאת בתוכנית הלימודים של כל תלמיד במערכת החינוך , כולל תלמידים בעלי פיגור בינוני. המדינה הראשונה שתצליח לשנות את תפיסת העולם לגבי רכישת המיומנויות השונות במתמטיקה שנתפסות כדבר שמצריך כישרון מולד, למצב בו נקודת המוצא תהיה שכל תלמיד מסוגל להתמודד עם מבחן ברמת חמש יחידות במתמטיקה, מדינה זו תהיה בעלת יתרון משמעותי על פני שאר מדינות העולם.

שינוי גישת המורים המלמדים - על מנת להביא למצב בו לכל תלמיד תהיה הזדמנות להצליח להתמודד עם מבחני חמש יחידות במתמטיקה , יש צורך להשריש גישה זו אצל המורים כבר בהליך הכשרתם . כיום המציאות היא שיש התנגדות כלפי גישה זאת בקרב מורים רבים הפועלים בשטח ומאמינים שהם מלמדים מקצוע נשגב וישנם תלמידים שפשוט לא מסוגלים להשיגו. תפיסת עולם זו מעכבת ותעכב את היכולת לשנות את המצב הקיים ולתת אפשרות אמתית לכל תלמיד.

הכנסת שינויים בתוכנית הלימודים בהתבסס על מיומנויות המאה ה-21-הוראת המתמטיקה צריכה להתאים עצמה למציאות המשתנה. המצב הקיים בו תלמידים צעירים נדרשים להיבחן על לוח הכפל , חילוק ארוך, כפל במאונך וכו' , מביא לכך שתלמידים בעלי כישרון במתמטיקה פותחים פערים בלימוד המקצוע בגלל קשיים הקשורים לזיכרון או לטעויות חישוביות שיכולות להימנע על ידי שימוש במחשבון. הטכנולוגיה תלך ותהיה חלק אינטגרלי מהחיים המודרניים. מטרתה לסייע לאדם לטעות במקום בו המחשב מסוגל לעשות את התרגילים עבורו, ולאפשר לו להתמקד במציאת פתרונות הדורשים חשיבה מתמטית יצירתית. השמרנות תוך החזקה בעמדות מיושנות מונעות מהתלמיד להביא את יכולותיו הרלוונטיות עבורו לעתיד לידי ביטוי. יש צורך להתמקד במיומנויות הגבוהות תוך ויתור על מיומנויות נמוכות שתהיינה חסרות משמעות בעתיד.

רלוונטיות- תלמיד ( כמו גם המורים וההורים) יודעים שרכישת הקריאה רלוונטית ומשמעותית להמשך לימודיו של התלמיד. מאחר ומיומנות הקריאה והכתיבה רלוונטיות עבור כלל האוכלוסייה ישנה הירתמות של כלל המערכת להצלחת התלמיד ברכישתם. בגלל חוסר רלוונטיות של נושאים רבים בתוכנית הלימודים , התלמיד ( ההורים והמורים) מוותר בקלות על נושאים שהוא לא הצליח בהם ובשלב יחסית מוקדם ( כתה י') כאשר הוא משוייך ללמידה ברמת שלוש יחידות הוא מקבל קיצור דרך והורדה של נושאים. מעבר לדרישות האוניברסיטה לרמת 4-5 יחידות, אין כמעט רלוונטיות בנושא הלימוד במתמטיקה לבין המיומנויות להם יזדקק התלמיד בעתיד. יש צורך לשנות את תוכנית הלימודים בדגש על התחומים הרלוונטים. במסגרת החשיבה מחוץ לקופסה יש צורך לערוך ברור מעמיק מהם הנושאים אשר צריכים להיות כלולים בתוכנית הלימודים במתמטיקה. אותם הנושאים צריכים לקבל מקום מרכזי יותר , לדוגמא סטטיסטיקה הוא נושא שכל סטודנט באוניברסיטה נפגש בו , אין סיבה שנושא זה לא ילמד ברמה גבוהה לכלל התלמידים. גיוס כוחות לפיתוח כלי הוראה ללמידת חומר שאיננו שימושי תפספס את העיקר והוא פיתוח בוגר שרכש כלים שימושיים לחיים.

מהמופשט למעשי - אחת הבעיות במתמטיקה היא שמדובר בתחום מופשט , הדורש מהתלמיד להגיע לרמת חשיבה גבוהה בתחומים בהם הוא התנסה באופן מופשט ולא מעשי. ההתפתחויות הטכנולוגיות עד כדי יצירת מציאות מדומה יכולים לאפשר לתלמיד להתנסות באופן מעשי בתחומים מופשטים, תוך מתן הסברים לוגיים המתבססים על מתמטיקה וגאומטריה. יש צורך לפעול לפיתוח תוכנית לימודים במתמטיקה המבוססת על למידה מעשית ( בדומה לדרך בה התפתחה המתמטיקה כמענה לבעיות מעשיות ).

פיתוח כלים טכנולוגיים להוראת המתמטיקה בהתבסס על קצב התקדמות אישית של התלמיד- מפתחי משחקי המחשב מצליחים לעשות זאת שוב ושוב בכל פעם שיוצא לשוק משחק חדש , כל מפתח משחקים יודע שאם הוא יבנה את המשחק מבלי להתייחס לשחקן האינדבדואלי ולקצב התקדמותו , הסיכוי לכך שהמשחק יימכר שואף לאפס , ולכן הוא בונה ומפתח אותה כבר בתחילת הדרך באופן ידידותי ואישי לכל משתמש. הוא לא מתבסס על סוכני הוראה של המשחק, אלא עושה זאת בעצמו לפני תחילת המשחק ולאורך כל השלבים השונים, באופן טבעי מבלי שהמשתמש שם לב הוא לומד עוד ועוד מיומנויות חדשות שבסופו של דבר מקדמים אותו ומביאים אותו לשלבים הבאים.

אתיקה - אחת הבעיות המרכזיות אשר עלולות לעכב את הכנסת השינויים הנדרשים בתוכנית הלימודים במתמטיקה ובסגנון ההוראה , קשורה בכלל לסוגיה ערכית , כלכלית פרסונאלית . חיפוש אחרי פתרונות לאתגרי העתיד בהוראת המתמטיקה מבלי להתייחס לתחום זה , עלול להביא למצב בו המערכת תתנגד בצורה משמעותית להכנסת השינויים מתוך שיקולים אשר שמים במרכז את צורכי המורים. השינויים בתפקיד המורה , תוך התבססות על אמצעים טכנולוגיים עלול להביא לפיטורים המוניים, או, לפגיעה במעמדו המקצועי של המורה. ולכן במקביל לפיתוח תוכניות להוראת הלמידה בלימודי חמש יחידות במתמטיקה , יש צורך בהקמת ועדות אתיקה שיכללו בתוכם חברי ארגוני המורים השונים.

bottom of page