top of page

סבלנות אקטיבית ופסיבית בשלבי הלמידה

חוסר הסבלנות וחוסר היכולת לדחות סיפוקים אלו תכונות שהוכחו במחקרים ( מבחן המרשמלו ומחקרים רבים שנערכו בעקבותיו) כשליליות. לכן היינו מצפים שהם לא יקבלו חיזוקים בתוך מערכת החינוך. אך בפועל גם בתחום החינוך כמו בתחומים אחרים אנו פועלים בחוסר סבלנות. ההורה המורה והילד מצפים ומציבים רף לפיו אל מול תהליכי ההוראה והחינוך הילד צריך להגיע להישגים גבוהים מידיים, שיראו את הצלחתו שהיא הצלחת פעולותיהם של ההורים והמורים. כל תוצאה של בינוניות ,או חס וחלילה כישלון , מניבה אכזבה והבנה שמשהו איננו מתפקד כראוי ( "המשהו שלא מתפקד" בדרך כלל מתפרש כילד) אם כי, זה לא בהכרח הגורם העיקרי לחוסר ההצלחה.

כל מערכת המדידה והערכה דוחפת את כלל המשתתפים לשאוף להישגים גבוהים מידיים, ובכך נוצרים כללי משחק שאינם מתאימים לשלבי למידה , אלא לשלבים מאוחרים בהם נדרש האדם להציג את יכולותיו בעולם התעסוקה התחרותי.

בשלבי הלמידה ,תחושה שלילית של חוסר הצלחה צריכה להיות רק כלפי חוסר תפקוד מוחלט ( מצב נדיר), ואם אין זה המצב לכלל התלמידים צריכה להיות תחושה חיובית. המבוססת על ההבנה מהם נקודות החוזקה שלהם ומהם נקודות החולשה , במה עליהם להשתפר ומהן הפועלות שעליהם לתרגל, מהי מסגרת הזמן שהם צריכים להשקיע בתרגול.

על המערכת , על ההורים, המורים והתלמיד לפעול בסבלנות אקטיבית ( התמדה) וסבלנות פסיבית.


סבלנות אקטיבית - מצב בו האדם ממשיך לפעול באופן שקול ומדוד , תוך שיפור פעולותיו ומתוך ידיעה שבסופו של דבר הוא יגיע לתוצאה אליה הוא שואף, תוך תחושת ביטחון שפעולות אלו יביאו אותו לשיפור בהישגים.


סבלנות פסיבית- בדומה להשקעה כסף בתוכנית חיסכון או, המתנה בסבלנות למבצעי סוף עונה, ישנם מצבים רבים בהם הזמן מביא לשינוי בלי כמעט קשר לפעולות שיתבצעו במסגרת הזמן. במיוחד בגיל ההתבגרות בו הגוף צומח ומתפתח ועדיין לא הגיע לבשלות מלאה. בתקופה זו מתרחשים תהליכים יתקיים פיזיולוגים חיצוניים ופנימיים שמשפיעים על תפקוד הילד, ועד שהם לא יתפתחו לא יהיה ניתן להביא לשיפור בביצועי התלמיד.

כאשר ישנה תוכנית עבודה מסודרת ( תל״א - תוכנית לימודים אישית או , תח״י- תוכנית לימודים יחדנית) ומגובה בדרישה מתמדת לתלמיד לעמידה במטלות השונות(תירגול) במסגרת זמן ידוע מראש, יש צורך להתאזר בסבלנות ולהגיב להישגים התלמיד באופן מושכל ובצורה חיובית.

אנג'לה דאקוורת בספרה "גריט", מדברת על שינוי בשיח . במקום לומר נכשלתי במטלה , עלינו להרגיל את עצמנו לומר עוד לא השגתי את המטרה. השינוי המיוחל מצריך שינוי בתפיסת עולם, תוך שימוש בשפה מקדמת ובשיח שנותן מקום לתהליך מורכב של רכישת מיומנויות בתחומים שונים, ומתוך הבנה שיש צורך בסבלנות אקטיבית ופסיבית עד להשגת הישגים.

bottom of page