top of page

האם וכיצד הורים צריכים ללמד את ילדיהם המתקשים בלימודים?


הורים הרוצים לעזור לילדיהם להצליח להתמודד עם מטלות הלימודים ( שיעורי בית, בחנים, עבודות, מבחנים וכו׳) , במיוחד כאשר הילד מתקשה באופן קבוע , חשוב שישמו לב שהם עושים זאת בדרך הנכונה.

המצב בו ההורים יושבים שעות עם ילדיהם ומסייעים להם בלימודים , הוא מורכב ולרוב מסתיים במפח נפש. לכן במקרה בו הילד צריך עזרה קבועה עדיף להסתייע במורה פרטי. לילד יש מורים רבים והורים יש לו רק שנים.

אם בכל זאת החלטתם לעזור לילדכם בלימודים חשוב שתקפידו על הדגשים הבאים:

בדרך כלל ההורים הבאים לעזור לילד, ניגשים אליו מתוך מחשבה שהם יודעים את החומר, ולכן ביכולתם לסייע לו. כאשר הם לא מצליחים האשמה מוטלת על הילד , למרות שלא פעם הבעיה לאי ההצלחה קשורה לגישתם של המסייעים.

ראשית, יש לגשת לילד מתוך תחושה של שיתוף וכבוד. חשוב שהילד ידע שהעובדה שלא הצליח להבין, לא בהכרח תלויה בו, ויתכן שהיא קשורה לכך שההורה לא הצליח להסביר לו את החומר בצורה מיטבית, מאחר וההורה איננו מורה מקצועי שמיומן בהוראת המקצוע.

שנית, המסייע צריך להבין שהעזרה שהוא נותן לילד, לא באה לבחון ולהוכיח את הידע שלו בנושא ,(אין זה הזמן לפתוח בהרצאות שיוכיחו את שליטתו של ההורה בחומר הנלמד), מטרת ההורה להבין תחילה מה הקושי איתו מתמודד הילד, ולכן חשוב להציג בפניו שאלות שיבהירו במה הוא מתקשה, ולא פחות חשוב מה הוא כבר מבין, ולאחר מכן לספק לו את ההסבר הממוקד לנושא בו הוא מתקשה.

בנוסף, יש להקפיד ללמד בשפה פשוטה, ומדורגת , שימוש בשפה גבוהה וקפיצה על שלבים , הינם מקור לתסכול ולתחושת חוסר מסוגלות, שניתן להימנע מהם עם מעט תשומת לב.

המצב בו הורים מסייעים לילדיהם בלימודים , פעמיים רבות מעורר רגשות שליליים. ברגעים בהם הילד מתקשה , לאחר שההורה הסביר לו את החומר, מתחילים להתעורר אצל ההורה דאגות וחששות כלפי הילד, מה לא בסדר איתו? האם זה נורמאלי? איך הוא לא מבין? וכו׳, תגובה זאת מצד ההורה מחזקת אצל הילד את תחושת חוסר המסוגלות , בנוסף לחוסר הנעימות בכך שאכזב את ההורה.

הורים שהחליטו לעזור לילד בלימודים צרכים להתמקד בחיפוש דרכים שונות להוראת הנושא, מתוך סבלנות ותוך השראת ביטחון על הילד במסוגלותו להבין את החומר הנלמד , אם אינכם יכולים לנתק את עצמכם מרגשות ההוריות , ובמיוחד אם ניסיתם ונכשלתם בהפרדה בין תפקיד המורה להורה , בחרו בתפקיד הטבעי שלכם כהורים, דעו שרוב מוחלט של ההורים כולל אלו שבמקצועם מורים אינם מסוגלים לעשות את הניתוק בין התפקידים. ולכן לא כדאי להתעקש.

bottom of page