top of page

האם ילדכם לומד ?


ישנן פעולות שנעשות באופן מלא, פשוט כי אין אפשרות אחרת לבצע אותן לדוגמא: אכילה, שתיה, דיבור , הליכה.

לעומתן, רוב הפעולות הינן פעולות איכותיות שניתן לבצען ברמות שונות וכמעט שלא ניתן להבחין במבט ראשוני האם הן נעשות במלואן, או , שעושה הפעולה רק נראה כמי שנוטל בה חלק , אך באופן מעשי הוא איננו עושה אותה בכלל .

לדוגמא , כאשר מספר אנשים מרימים חפץ כבד , לכאורה כולם עושים אותה הפעולה. במבט ראשוני ניתן אף לטעות ולחשוב שמי שפניו נראות מתאמצות תורם יותר למשימה, אך בפועל קשה למדוד את הדברים , ורק המשתתפים במשימה יכולים להעיד על עצמם ועל חלק מחברי הקבוצה מה הייתה התרומה האמתית שלהם בביצוע המשימה.

כך גם פעולת הלמידה. כשמסתכלים על תלמידי הכתה הממוצעת , בדרך כלל רוב התלמידים נראים כלומדים, האומנם?

לפניכם עשר שאלות שיכולות לסייע לכם לבחון האם ילדכם לומד באמת.

א. כיצד הוא מתנהג בכתה? תלמיד מפריע איננו לומד.

ב. האם הוא משתתף בדיונים בכתה?

ג. כשהוא נשאל: מה למדת היום? האם הוא מסוגל לתמצת את הנלמד בכתה.

ד.האם הוא מסוגל להתמודד עם שאלות ידע מתוך טקסט הנלמד בכתה?

ה.האם יש לו מחברת מסודרת ובה כל חומרי הלמידה?

ו.האם הוא מחסיר הרבה מהשיעורים ( כולל סיבות מוצדקות ) ?

ז.האם הוא מעלה מדי פעם נושאים שעלו בשיעור כשהוא נתקל בהם מחוץ לבית הספר?

ח. האם הוא מתפקד כלומד עצמאי?

ט. האם הוא מרגיש שהוא לומד ?

י. האם ציוניו במבחנים והתעודה גבוהים או מראים שיפור לאורך זמן?

מתוך התשובות לשאלות תוכלו לקבל תמונה מלאה על תפקודו של ילדכם ביחס ללמידה. ציון התעודה איננו משקף. ישנם תלמידים המקבלים ציונים גבוהים ובכל זאת לא לומדים במשמעות המקיפה והעמוקה של תהליך הלמידה. הם מכווני מטרה והישגיים, ופחות מחויבים לתהליך.

אם בכל המקצועות מתקבלת תמונה שהילד איננו לומד, בשלב הראשון חשוב למצוא מקצוע אחד שיהווה קרש קפיצה לשינוי המצב. אין חשיבות איזה מקצוע יבחר, הדגש צריך להיות על הלמידה, ברגע שהילד ייפגש עם למידה משמעותית במקצוע מסוים, יהיה ברשותו מודל ראשוני שישמש מקרה מבחן למדידת איכות הלמידה שלו בשאר המקצועות. לשוחח ולדרוש מתלמיד ללמוד לאחר שעבר חוויה אחת משמעותית של למידה יהיה פשוט יותר, מאשר תלמיד שעוד לא התנסה בלמידה.

bottom of page