top of page

למידה טבעית - פיתרון לקשיים בלימודים


ילדכם מתקשה בלימודים ? יתכן והסיבה לכך טמונה בעובדה שהוא לא נפגש עם למידה באופן טבעי.

פעולת הלמידה היינה טבעית , האדם לומד כמעט בכל רגע נתון בו הוא נתקל בסיטואציה חדשה שבה הוא רוצה לקחת חלק פעיל או, סביל.

הלמידה הטבעית מתרחשת בשלבים.

בשלב הראשון, האדם מתבונן סביבו וברגע שהוא מזהה דבר מסוים שמעניין אותו הוא מפנה את רוב תשומת הלב אליו ובוחן אותו מקרוב, לעתים מדובר באדם אחר, לפעמים במכשיר ,במשחק , או בחפץ (ספר, יצירת אמנות) או שיר וכו׳ זה הזמן בו הוא מחליט האם להרחיב את ידיעותיו בתחום שבו התמקד)

בשלב הבא מתחיל האדם לפתח אינטראקציה אישית עם האובייקט, המבוססת על ידע קודם. למשל פתיחה בשיחה עם אדם שהוא נפגש איתו בפעם הראשונה. תתחיל באמירת שלום ולחיצת יד, התעסקות עם מכשיר חשמלי תתחיל בחיפוש אחר מקור אנרגיה וכפתור ההפעלה , משחק חדש בפליסטישן יתחיל בלחיצה על הכפתורים המוכרים לכל משתמש וכו׳.

לאחר מכן, יזהה האדם צורך בלמידה חדשה. במצב בו הדברים אינם מסתדרים, האדם מתחיל לשאול את עצמו שאלות. הלומד עצמאי הטבעי ינסה למצוא בכוחות עצמו את התשובות, תוך התנסות חוזרת ולמידה מתוך כישלונותיו , האחרים ישתפו בדילמות שלהם את חבריהם או שיחפשו את התשובות בגוגל.

בשלב הבא יעשה ניסיון חוזר תוך שילוב הנתונים החדשים שנלמדו , ברוב המקרים, בפעמים הראשונות האדם יהיה פחות מיומן והדבר ישפיע על איכות הפעולות החדשות. ככל שהוא יתמיד ויתנסה בתחום החדש כך המיומנות החדשה שהוא רכש תעשה באופן טבעי ואיכותי . בדומה לנהג שבתחילת דרכו פעולת הנהיגה מתבצעת באופן מחושב וככל שהוא מתנסה בה יותר היא הופכת להיות אוטומטית .

המצאת האייפון היינה דוגמא להצלחת הלמידה הטבעית, סטיב ג׳ובס השתמש בסקרנותו וביכולותיו של האדם ללמוד באופן עצמי , כאשר הדבר נעשה בטבעיות כחלק מזרימת החיים, האייפון תוכנן כבר בשלבים הראשונים, כך שיאפשר לכל משתמש ללמוד איך לתפעל את המכשיר מתוך למידה טבעית ומבלי להיעזר במדריך למשתמש.

ככל שהשיעורים בכתה והלמידה בבית ייעשו באופן דומה ללמידה הטבעית הכוללת :התבוננות של התלמיד , מציאת עניין בלמידה , התנסות תוך שאלת שאלות ומציאת פתרונות והתנסויות חוזרות ונשנות, יעלה הסיכוי שהתלמידים יגיעו להישגים גבוהים.

bottom of page