top of page

השפעת ההורים והמורים על ההצלחות והכישלונות של התלמיד


כאשר התלמיד לא מצליח בלימודים , בדרך כלל הוא יהיה האשם העיקרי. המבוגרים ( ההורים והמורים) יאמרו עליו שהוא עצלן , שלא איכפת לו, שהוא מבזבז את הכישרון, שהוא מפריע בשיעורים, לא מכין את שיעורי הבית. תיאורים אלו יוצרים את התחושה שיש כאן אשם אחד והוא התלמיד.אך אם נבחן את הדברים באופן אוביקטיבי ומתוך ראיה רחבה , במקרים רבים נגלה שהתמונה מורכבת יותר. כשהילד/התלמיד מצליח בלימודים , תשמעו לא פעם את המשפט: כל הכבוד לכם ההורים או המורים ובית הספר. זאת דוגמא לכך שלהצלחות יש הורים רבים , והכישלונות יתומים.

אם ההורים והמורים אחראים להצלחות , יש להם . גם חלק כשהדברים לא עובדים כמו שצריך, יש שיאמרו שחינוך הוא מורכב ותלוי בכוחות עליונים, והוא דומה להכנת תבשיל מסתורי שבכל פעם שמכינים אותו למרות שמשתמשים באותו המתכון הוא יוצא בטעם שונה מבלי שניתן להסביר את הסיבה. ברוב המקרים אין זה המצב, אומנם נכון החינוך מורכב, אך טיפול מתאים ברוב המקרים מביא לתוצאות ובעיקר משאיר את הילד מכוון להצלחת הטיפול בנקודות בהם הוא מתמודד, שהן נקודות תורפה שעלולות להתפתח מהן בעיות. ללא טיפול ילכו ויגדלו הקשיים והפערים. הילד יאבד את תחושת המסוגלות והרגלי הלמידה ילכו ויעלמו.

הטיפול שאיננו מתפשר וחיפוש מתמיד לשיפור הדרוש תיקון הם המפתחות להצלחה והעוגן של ההורים והילד, המביא ליציבות ואמונה שיש תקווה.

ההכרה בחשיבות המשפחה בהצלחת הילד להתמודד עם אתגרים באה לידי ביטוי גם באבחונים הפסיכודדקטים שבתחילתם מופיע תיאור הרקע המשפחתי. לאורך שנות נסיוני בעולם החינוך ראיתי את הפער העצום בין תלמידים המטופלים ומלווים בהורים מסייעים ותומכים דבר שהביא ליציבות והתקדמות משמעותית ,לבין אחרים שמתמודדים ( בדרך כלל ללא הצלחה מרובה ) לבד. המחסור בליווי של ההורים משאיר את הילד מבולבל ואובד עצות עד כדי הרמת ידיים.

ישנם מקרים מורכבים שלמרות התערבות וליווי קרוב של ההורים הילד איננו משתף פעולה. כאשר זה המצב בפני ההורים והמורים יש שתי אופציות, להרים ידיים תוך השלמה עם המצב הקיים, או לעמוד לצד הילד/תלמיד ולחכות לרגעים המתאימים בניסיון להיות שם ברגע שהילד יהיה צריך אותך. זאת נקודת משבר לא פשוטה וככל שהרצון לעזור ולסייע גדול יותר הדבר דורש כוחות נפשיים עצומים מצד המורים וההורים. לכן חשוב להסתייע בגורמי טיפול חיצוניים ( מחנך הכתה צוות המורים, יועצת בית הספר, פסיכולוגים, הדרכת הורים, מורים פרטיים וכו׳), שיעמדו לצד ההורים, יחזקו אותם, וביחד יהוו צוות חשיבה להצלחתו של הילד.

bottom of page