top of page

כיצד נפיק את המירב מהשיעור הפרטי?


שיעור פרטי יכול לסייע לתלמיד ולהביא אותו להצלחה בנושאים בהם הוא נכשל בעבר. לא מדובר בפתרון קסם.

על מנת שהתלמיד ישפר את הישגיו ויפיק את המקסימום מהשיעור הפרטי יש צורך להיערך באופן מיטיבי.

שיתוף פעולה- זהו המפתח הראשון להצלחת השיעור. השיתוף צריך להיות מצד ההורים ומצד התלמיד, המורה הפרטי יכול לעבוד עם התלמיד רק כאשר הוא מוכן לקבל את עזרתו. לדחוף בכח את הילד ללכת לשיעור, זה בזבוז זמן וכסף, ולכן חשוב לשתף את הילד גם אם הוא צעיר ולקבל ביחד איתו את ההחלטה וההכרה בחשיבות השיעורים. על ההורים לקבל את מומחיותו של המורה ולהקשיב להמלצותיו , בעיקר לגבי מתן טיפול מתאים שיסייע לילד ללמוד כראוי ( השתתפות בטיפול, התייעצות עם נוירולוג, לקיחת טיפול תרופתי לקשב וריכוז וכו׳). ללא שיתוף פעולה של ההורים השיעור הפרטי יהפוך להיות דומה יותר לביביסיטר מאשר לשעה של למידה.

מינון- כדי לחולל שינוי ולוודא שהשעורים הפרטיים יהיו אפקטיביים, שני שעורים בשבוע וביניהם מרווח של יום אחד לפחות יהיה המינון האופטימלי.)

רצף - איכות השיעורים קשורה גם ליכולת ליצור רצף של למידה, כאשר מסתכלים על לוח שנת הלימודים ניתן לראות שישנן 3 תקופות למידה עקריות:

התקופה הראשונה בין אחרי חגי תשרי לחנוכה.

התקופה השנייה בין חנוכה למחצית השנה.

התקופה השלישית היא בין מחצית השנה לבין פסח.

אלה הזמנים בהם יש להשתדל ולמנוע ככל שניתן כל הפרעות ברצף הלמידה.

תוכנית עבודה – פעמיים רבות מטרת השיעורים הפרטיים משלבת בין הצורך לתת מענה אישי לתלמיד וכלים להתמודד עם הקשיים לבין הצורך לסגור פערים ולהגיע לרמת הלימוד של בני גילו. חשוב לשים לב , הניסיון להשיג את שתי המטרות באותו הזמן יוביל כמעט בוודאות לכישלון , יש לבנות את תוכנית הלימודים האישית בהתאם למשימות איתם מתמודד התלמיד בבית הספר , כלומר בזמנים בהם אין לחץ של מבחנים והגשת מטלות וכן בחופשות ניתן לפנות זמן להקניית מיומנויות וכלים באופן מסודר. ובזמנים בהם הלמידה בבית הספר אינטנסיבית צריך להתמקד בעמידה במטלות הניתנות על ידי המורים ולעסוק בעיקר בתיווך ובהכנה לחומר הנלמד בכתה תוך הטמעת הכלים והמיומנויות שנרכשו בשיעורים הפרטיים שנערכו בחופשות.

ההחלטה להיעזר בשיעורים פרטיים מצריכה השקעה מצד ההורים והתלמיד. ככל שהם יתבצעו באופן מיטבי , כך יגדל הסיכוי שילדכם יזדקק להם לזמן קצר יותר ויפיק מהם את המירב.

bottom of page