top of page

אל תוותרו להם , תדרשו מהם


קושי בלימודים הוא מציאות שלא ניתן להתווכח איתה , ואסור לזלזל בה . אם לכם כהורים נראה שהדברים קלים והילד מוותר לעצמו , רוב הסיכויים שאתם טועים. אדם מטבעו רוצה להצליח , ואם ילדכם מתלונן על קושי או מראה קושי צריך להתייחס לכך ברצינות, להבין אותו ולסייע לו למצוא מה מקור הקושי ואת והדרכים להתמודד ולהתגבר עליו

במקרים בהם הקושי הלימודי מתמשך , בית הספר ימליץ לכם לערוך אבחון שמטרתו למצוא את נקודת החולשה והחוזק של התלמיד , ובכך לבנות תוכנית פעולה שתאפשר לתלמיד להביא את יכולותיו לידי ביטוי באופן מיטבי.

כיצד להתייחס להמלצות המאבחנת בסכום תוצאות האבחון?

א. לאחר האבחון ייכתב סיכום ובו תהיינה המלצות ופירוט ההתאמות חשוב שתדעו שהמלצות אלו אינן מחייבות את בית הספר. ההחלטה הסופית נתונה בידי הצוות המקצועי של בית הספר , כחלק מבניית תכנית העבודה עם התלמיד.

ב. הגישה הכללית כלפי ההמלצות צריכה להיות בדומה לסוכר , השימוש בו חייב להיות מוגבל אחרת הסבל שנגרם מאכילה יתר גדול בהרבה מכל הנאה רגעית. השימוש בהתאמות מקל על התלמיד , אך השענות על ההקלות וקיבוע הלמידה בהתבסס על ההתאמות תביא לקשיים רבים בעתיד בעולם המבוגרים.

ג. המלצות שמבוססות על תוצאות המבחנים שנערכו במהלך האבחון, מראות שיש צורך בגישה שונה אל התלמיד. התעלמות מוחלטת מאותן ההמלצות, תקטין את האפשרות של התלמיד לחוות הצלחה , ולהביא לידי ביטוי את יכולותיו.

על מנת להפיק את המירב מהמלצות האבחון , יש צורך לעבור עם הילד שלושה שלבים :

א. הכרה בקושי: בשלב זה יש מקום להבנה והכלה של הקושי. הזדהות מלאה עם הילד, זה הבסיס להמשך גיוסו לקראת התמודדות עם הקושי . ללא תחושה של הבנה מצד הבוגרים נתקשה לקבל שיתוף פעולה .היכולת לגייס את הילד לעבודה והתמודדות קשורה למידת יכולתנו לשכנע אותו שאנו מבינים את הקושי איתו הוא מתמודד.

ב.מתן מענה : אחרי תהליך האבחון , חייבת לבוא תוכנית שתצביע על שינוי מצב. עד האבחון פעלנו בצורה אחת , לאחריו ובעקבותיו הכנסנו שינוי. אבחון שנשאר ברמת נקודת ציון בודדת ולא תופס מקום כחלק מתהליך , יאבד את משמעותו כבר לאחר פגישת הסיכום והתשלום למאבחנת.

ג. העמדת רף צפיות: המפתח ליצירת צמיחה מתוך האבחון , טמון בהצבת יעדים ודרישות להתקדמות באותן הנקודות המצריכות שיפור ובהן התגלו קשיים , לדוגמא: אל מול המלצה לתוספת זמן למבחן , יש צורך בהצבת דרישה לעמידה בזמן החדש, ובביצוע איכותי יותר של המבחן ( סדר, אירגון, כתיבת תשובה מלאה וכו׳), וכך מול כל התאמה שניתנת צריכה לבוא דרישה מהתלמיד.

bottom of page