top of page

טיפים נוספים ללמידה למבחנים.


בבלוג קודם: כיצד נתכונן למבחן?, הצעתי טיפים ללמידה למבחנים, לכל אחד יש את סגנון הלמידה ודרך הלמידה אותה הוא מעדיף. ככל שיהיו בידכם טיפים רבים ומגוונים תוכלו להתנסות בדרכים שונות וחדשות ללמידה. ולכן מצאתי לנכון להציע לכם עוד חמישה רעיונות לשיפור הלמידה למבחנים .

כל ההצעות מבוססות על ניסיון שלתלמידים, או, על מחקרים שמעידים שהם הועילו ושיפרו את ההישגים במבחנים של תלמידים שהשתמשו בהם. אם הרעיונות חדשים עבורכם שווה שתתנסו ותבדקו אם הם עוזרים גם לכם. אין צורך להמשיך ולפעול לפי אחת ההצעות ללמידה. אם כבר בשלבים הראשונים של הלמידה אתם חשים שאין שיפור בריכוז או במידת הבנתכם את החומר,

כתיבת אישית

כמו במקרים רבים גם בלימודים , הכל אישי. לכן יש משמעות לסיכום אישי של החומר למבחן . ניתן להעזר בסיכומים של אחרים, אך חשוב לארגן את הדברים ולכתוב אותם בשפה שלכם. תהליך טכני זה טומן בתוכו תהליכים פנימיים שלקליטת החומר , עיבודו, והוצאת פלט בכתיבה האישית . זהו הליך למידה מיטבי. למידה למבחן רק על ידי קריאת החומר, כוללת את החלק של קליטת החומר ועיבודו ברמה בסיסית ואיננה משתווה להליך השלם בו הנבחן מכין סיכום משלו.

דיבור עצמי

הוספת שלב ללמידה בו הלומד מדבר אל עצמו , מסייע ללמידה. כך שהתלמיד קולט, מעבד,פולט ושוב קולט את החומר על ידי האזנה לדבריו. ניתן להקליט את עצמך בסמרטפאון ולהשתמש בהקלטה להאזנה לפני השינה לחזרה על החומר.

למידה בדרכים שונות

גיוון הלמידה ושימוש בדרכים שונות ( כתיבה אישית, דיבור עצמי, , קריאה) גורם לרענון ועניין רב יותר ,מה שמשפר את הריכוז. ניתן לקבוע נושא לימוד שונה בכל יחידת זמן . אך יש לשים לב שיש קשר בין נושא הלימוד ושלא קופצים בין נושאים שאינם קשורים, וכן שבכל שלב מסיימים את יחידת ולא מפסיקים באמצע עניין.

פעילות גופנית

מחקרים רבים מראים שיש קשר בין פעילות גופנית לבין שיפור בפעילות הקוגניטיבית ובתחום הקשב והריכוז. אחד המפורסמים שבהם הוא מחקרו של רייטי אשר מצא כי ככל שעולה רמת הכושר של העוסקים בספורט, כך משתפרת פעילות המוח ומובילה לשיפור הערנות, הקשב, המוטיבציה ואף קצב הלמידה! אם למשל רצנו בבוקר אז יהיה לנו סיכוי טוב ללמוד בצורה יעילה יותר במשך היום. ולכן חשוב לשלב פעילות גופנית אפילו של 15, דקות כגון : הליכה , סטים כוח , קליעות לסל וכו'

שימוש בצבעים זוהרים:

אם בחרתם ללמוד מקריאה בספר או מסיכומים , תוכלו להעזר בטושים זוהרים ולסמן לעצמכם את החומר שאתם כבר יודעים, הנושאים שאתם צריכים עוד ללמוד, מילות מפתח וכו׳ . כל הלמידה תיהיה מבוקרת יותר ובעלת משמעות.

אל תשכחו, איכות הלמידה למבחן , ההשקעה והעבודה הנכונה הם שיקבעו את רמת הצלחתכם .

bottom of page