top of page

למידה מבוססת הבנה


במשך מאות שנים מיומנות הזיכרון היתה ראשונה במעלה. שעות על גבי שעות נדרשו הלומדים לשנן. התלמידים שזכרו יותר הצליחו ונחשבו למצטיינים. עידן זה נגמר, הצורך בשינון לא רק שאיננו רלוונטי מאחר והמידע זמין , הוא גם בלתי אפשרי בגלל כמות החומר והידע שהצטבר בכל תחום. גם כאשר נדמה לנו שהילד הצליח במבחן מבוסס על ידע והוא שולט בחומר, ברוב המקרים לאחר תקופה קצרה הידע ישכח. כמה מאיתנו זוכרים דברים שהתבקשנו לשנן בתקופת הלימודים?

יתכן שכבר עשרות שנים אין ערך ללמידה מבוססת זיכרון, אך אין ספק שהיום היא חסרת משמעות לחלוטין. במקום לשנן בעל פה יש צורך בהבנת תחומי הדעת , הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, יכולת הביטוי בכתב ובעל פה, הם הבסיס לכל תחום ידע, גם בתחומים המתבססים על ידע רב ודורשים זיכרון נמצא שההבנה משפרת באופן משמעותי את יכולת הזיכרון. במחקר שערכו בשנות ה-60 הרברט א' סיימון וויליאם צ'ייס, שניהם מאוניברסיטת קרנגי מלון בקרב שחקני שחמט נמצא לכשמסדרים את הלוח במצב בו הכלים נמצאים במקום הגיוני שהוא חלק מהמשחק, יש לשחקנים המקצוענים יתרון בזכירת מיקום הכלים בהשוואה למי שלא משחק שחמט. אך, כאשר הכלים מאורגנים באופן אקראי , לא היה יתרון בזכירת מיקום הכלים לשחקני השחמט מול חסרי הניסיון, כלומר גם הזיכרון צריך להיות מבוסס על הבנה.

התרגלנו לבחון את ילדינו לפי התוצאה. הדבר נכון בבית הספר בו הציון תופס חלק מרכזי יותר מאשר תהליך הלמידה , וגם בבית, כשהילד חוזר הביתה ובידו מבחן טוב, אנו שואלים כמה קבלת ? ולא מה הבנת? מה למדת? וכך גם במטלות בבית, כאשר אנו נותנים משימה לילדינו , כמה זמן אנו משקעים בתיווך והסבר ?לדוגמה: אנו מבקשים מהם לשמור על חדר מסודר , כאשר יש בלאגן הם מתבקשים לסדר את החדר . אם הפעולה מבוצעת והחדר מסודר , אנו ממשכים קדימה , כמה מאיתנו מקדשים זמן לשוחח עם ילדינו על חשיבות הסדר והאירגון? אנו יוצאים מנקודת הנחה שאם המשימה בוצעה היתה מאחוריה גם הבנה .

המעבר מלמידה מבוססת זיכרון ( תוצאה ) ללמידה מבוססת הבנה ( תהליך ) דורשת מאיתנו ההורים ומהמורים לפתח שיח חדש ושונה מהשיח לו התרגלנו במשך עשרות שנים. אנו נדרשים לתווך בין המשימות, ולהקדיש זמן להסברים של מהות המשימה ולא רק לדרך ביצועה .לעיתים קרובות אנו נדרשים ליכולת הכלה כלפי הילד, כאשר הוא מגיע להבנות ומסקנות שונות ממה שציפנו ממנו, תהליך זה דורש זמן וסבלנות, אך הוא מוביל להבנה שהיא גרעין הלמידה המשמעותית.

bottom of page