top of page

הדרך להצטיינות בלימודים


אם נשאל תלמידים: האם אתם רוצים להצטיין בלימודים. רובם יענו שכן, ובפועל, ביחס לרוצים להצטיין, קבוצת המצטיינים היא מצומצמת. הדבר נכון גם בתחומים אחרים , יותר אנשים רוצים להצטיין מאשר אלו שבפועל מצטיינים. והסיבה לכך נעוצה בעובדה שאנשים רבים רוצים את התהילה שבאה עם ההצטיינות , וכשהם מציינים את שאיפתם להצטיין, הם לא לוקחים בחשבון את הדרך שיש לעבור כדי להשיג מטרה זו.

אם ברצונכם להוביל את ילדכם להצטיינות בלימודים ,חשוב שיתוף הפעולה שלו וככל שהוא בוגר יותר המשמעות של השיתוף גדלה. על מנת להגיע לשיתוף פעולה מלא יש חשיבות בתיאום צפיות . במקום לשאול האם הוא רוצה להצטיין בלימודים , יש לבחון האם הוא מוכן לעבור את התהליך והדרך המובילים להצטיינות .

הבה נבחן מהם הצעדים הנדרשים להצטיינות בלימודים ( ובכל תחום).

רצון-

הצעד הראשון הוא בירור עמוק ואמיתי האם אתם רוצים לעשות ויתורים על מנת להצטיין בלימודים. בדומה לתחומים אחרים, הצטיינות היא תוצאה של השקעה ועבודה קשה , הדורשת שינוי בסדר העדיפות והפניית זמן ואנרגיות ללמידה על חשבון עשיית דברים אחרים.

בדקו עם ילדכם האם הוא מוכן לעשות ויתורים על מנת להצטיין בלימודים?

התמודדות-

ההחלטה להצטיין בלימודים צריכה לקחת בחשבון את הפער בין הרצון לבין המציאות ואת הדרך הארוכה והמפותלת מלאת מהמורות. על הילד להבין שככל שהוא יקדים להכיר בכך שהקשיים הם חלק מהדרך, כך הוא יהיה מוכן טוב יותר מבחינה רגשית להתמודד מול הקשיים ולא יופתע כל פעם מחדש. עליו לדעת שאם הוא בחר להצטיין בלימודים יהיו קשיים בדרך. הרי אם זה לא היה קשה רוב מוחלט של האנשים היו מצטיינים.

שאלו אותו : האם הוא מוכן להתמודד עם הקשיים שהם חלק מהתהליך המוביל להצטיינות?

הצבת יעדים-

הצטיינות בלימודים יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות .בצד הקיצוני של הגרף מדובר בהצטיינות מוחלטת בכל המקצועות , אך הצטיינות יכולה לבוא לידי ביטוי תוך הצבת יעד לפי תחום לדוגמה : הצטיינות במקצועות הומניים, וציונים טובים במקצועות ריאליים ( מתמטיקה,פיסקה וכו׳) , ניתן להצטיין במקצוע ספציפי כגון מחשבים ולהגיע לרמת התמחות מעל דרישות הבגרות , תוך שמירה על ציונים טובים בשאר המקצועות.

בדקו עם ילדכם האם הגדרתם באופן מדוייק מהם המטרות כאשר כוונתם להצטיינות בלימודים?

שכלול יכולת בקרה עצמית-

אחת התכונות החשובות היותר על מנת להגיע להצטיינות, היא היכולת ליצור שיח פנימי המבקר ובוחן את הפעולות אותם אתה מבצע , אל מול המטרות שהצבת לעצמך. טבע האדם הוא להיות בקורתי כלפי האחר וסלחני לגבי עצמו. על מנת להתקדם יש צורך להיות מסוגל לבחון תוך ברור פנימי, מהן הנקודות הדורשות שיפור מתוך כוונה לפעול ולתקנם.

שאלו את ילדכם האם הוא מוכן להיות כן עם עצמו אל מול הנתונים, תוך בחינה אמיתית של נקודות החולשה שלו הדורשות תיקון.

לאחר שערכתם תיאום צפיות לגבי כל אחד מהצעדים בדרך להצלחה , תוכלו לקבל תמונה ברורה יותר ולהבין האם מעבר למוכנות ומכוונות להצטיינות , ילדכם זקוק בתחילה לעבודת הכנה ללימוד הצעדים המובילים להצלחה.

בכל מקרה, המדד להצטיינות צריך להיות סביב הערכת תפקודו בכל אחד מהצעדים הנדרשים להצלחה ולא מול תוצאות המבחנים .לדוגמה :

החלטתם במשותף עם ילדכם שהוא רוצה להצטיין במתמטיקה , ובמבחנים הראשונים ממוצע הציונים שלו עומד על 75 , כדי לבחון מדוע ההישגים אינם כפי שצפיתם , צריכות להישאל שאלות הקשורות לדרך להצטיינות ולא לשאלה הכוללנית האם אתה רוצה להצטיין.

אם נשאר רק עם הבירור לגבי רצונו להצטיין יהיו שתי אפשרויות או שהוא יוותר או שהוא ימשיך לענות בחיוב , אך לא ידע כיצד להשתפר ולכן הוא לא יצליח להשתפר ולבסוף הוא יתייאש.

התמקדות בשאלות לגבי הדרך להצטיינות תפתח אפשרויות נוספות. לדוגמה : האם אתה רוצה לערוך שינוי נוסף בסדר העדיפויות על מנת לפנות זמן נוסף ללמידה ? התשובות יכולות להיות : אני מוכן לפנות עוד מעט זמן , אני מוכן לפנות זמן משמעותי , אני לא מוכן לפנות זמן .

וכך נפתחה אופציה נוספת מעבר לתשובות של כן או לא הצטיינות בלימודים ,

והיא :אני מוכן לעשות עוד מאמץ על מנת להשתפר ואולי בהמשך הדרך אהיה מוכן לעשות עוד ויתורים ולהשקיע עוד זמן בדרך להצטיינות בלימודים. עבודה והתמקדות סביב הדרך להצטיינות ולא סביב ההשגים, מגדילה את הסיכוי להתקדמות ושיפור שבסופו תביא להצטיינות בלימודים.

bottom of page