top of page

הלחץ מיותר בחינוך הילדים


הזמן משחק תפקיד חשוב בחינוך , מאחר ומדובר בתחום המבוסס על תהליכים, חלקם נראים לעין וחלקם נסתרים. אנו מכירים מקרים רבים בהם ילדים שנחשבו תלמידים בינוניים ואף למטה מזה, כוחם מתגלה בחלוף השנים והם משתלבים בין המצטיינים באוניברסיטה, או בתחום עיסוקם.

כשהם מספרים על תחושתם לאורך השנים עד שפרצו פרצו את מחסום הבינוניות , בדרך כלל הם מתארים עולם שלם של תחושות ומחשבות שהתחוללו אצלם, בעקבות כישלונות במבחנים, או תגובות שליליות מצד מורים שגרמו אצלם לבלבול, תיסכול וצער רב.

מה גרם לשינוי ?

הם מציינים בן אדם אחד, או אנשים בודדים שהקשיבו וראו אותם, דחפו ,האמינו ועזרו להם לראות את הפוטנציאל הטמון בהם. לעיתים האנשים שתמכו ועודדו לא זוכרים זאת. הם היו במקום הנכון בזמן הנכון ועשו את המעשה הנכון אשר הביא לשינוי.

יחד עם זאת לאורך הזמן התרחשו מספר דברים:

א. בטווח הארוך הם לא ויתרו. גם אם לתקופות הם הפסיקו והתייאשו, הם מצאו את הדרך לאגור כוחות ולנסות שוב ושוב.

ב. פיתחו את יכולתם: ההתמדה והעמידה מול הקשיים, הביאו להתקדמות במיומנויות הנדרשות. מאחר ומדובר בתופעה שמתפתחת לאט , פעמיים רבות הם לא הרגישו בהתקדמות.

ג. התבגרו: לאורך הזמן הילד גדל וחלים בגופו שינויים פיזיולוגיים אשר משפעים על .שיפור יכולותיהם.

מה לא הביא לשינוי ?

לחץ מצד ההורים , המורים והסביבה , לא השפיע לטובה . הדאגה מהמצב לא תרמה לשיפור בהישגים.

שימו לב, כאשר אתם מזהים אצל ילדכם מצב שהוא לא מצליח למצות את הפוטנציאל שבו. בדקתם בהתייעצות עם צוות בית הספר גורמים שונים שיכולים לגרום לכך ולא מצאתם משהו יוצא דופן, או שגילתם שיש צורך לפעול לפי תוכנית עליה החלטתם מראש בצפייה ובמטרה לתת מענה לקושי.

כל שעליכם לעשות הוא להיות עקביים בתוכנית שקבעתם תוך בדיקת יעילותה , בשילוב עידוד , אהבה ,ואמונה ביכולתו. לחץ לא יעזור ואף יהיה גורם מפריע. זאת הצעה שקל לתת , אך קשה ליישם כאשר מדובר בילד שלך, ההורה מעורב רגשית ובאופן טבעי נוטע להגיב דרך הרגש ולא באופן שכלתני. התועלת מתרגול ושינוי בתגובות שלנו כהורים אל מול הקושי של הילד ומעבר מתגובות רגשיות לפעולות שכלתניות, שוות את המאמץ ומגדילות את הסיכוי למעבר של ילדכם מבינוניות ומטה להצטיינות.

bottom of page