top of page

סדר העדיפויות בתעודת הבגרות


תעודת הבגרות , בדרך כלל, היא המשימה הלימודית הראשונה בה נבחן התלמיד במבחנים חיצוניים . תעודה זו תלווה אותו בהמשך הדרך ותסייע לו להתקבל למוסדות הלימודים הגבוהים.

ככל שתעודת הבגרות איכותית יותר, נפתחות בפניו אפשרויות רחבות בבחירת מוסדות הלימודים, תחומי הלימוד וקבלת מלגות הצטיינות. שני הנתונים הראשונים שנמדדים בתעודת הבגרות הם זכאות לתעודה

וממוצע הציונים.

תלמידים המתמודדים מול האתגר לקבלת תעודת הבגרות צריכים להציב מטרה זו בראש סדר העדיפויות ולקחת בחשבון שגם אם המטרה לא תושלם במלואה יש חשיבות לכל מקצוע בפני עצמו. סיום 12 שנות לימוד עם ציונים ברוב המקצועות תאפשר בהמשך הדרך השלמת התעודה. במסגרת לימודים במכינות אקדמיות, או בקורסים במרכזי למידה , בהשקעה כספית נמוכה יותר ובזמן קצר בהשוואה למצב בו לתלמיד יחסרו ציונים במקצועות רבים.

אם יש התלבטות באלו מקצועות להתמקד ,מומלץ להעדיף את המקצועות שיהיה קשה להשלים אותם בהמשך , לדוגמא: מגמה ( מקצוע הרחבה ) או לשון יקבלו עדיפות על מתמטיקה, מתוך חשיבה שיהיה פשוט יותר להשלים את לימודי המתמטיקה לאחר סיום הלימודים בקרבת מקום מגוריכם, תוך כדי למידה ממוקדת ומרוכזת מאשר השלמת לימודי מגמה או לשון.

תלמידים המתלבטים לגבי איכות תעודת הבגרות, צריכים לקחת בחשבון בראש ובראשונה את ממוצע ציוני הבגרות ורק לאחר מכן את המקצועות הנחשבים יותר בעת הרישום ללימודים באוניברסיטה. ממוצע הציונים נקבע בשקלול ציוני המגן (21אחוז)הבגרות(49 אחוז)והערכה חלופית (30 אחוז)למעט במתמטיקה ובאנגלית. בנוסף האוניברסיטאות מוסיפות בונוס במקצועות שנלמדו בהרחבה ( מגמה). לחישוב הממוצע יש צורך להעזר במחשבונים ספציפיים שמציעות האוניברסיטאות ואתרים נוספים בחינם באינטרנט.

לעיתים יהיה נכון יותר להרחיב מקצוע אחד בציון גבוה מאשר להוסיף מגמה שתדרוש מהתלמיד מאמץ נוסף שיפגע בממוצע של תעודת הבגרות.

המגמות המדעיות ובראשם פיזקה נצרכות כתנאי קבלה בחלק מהתחומים באוניברסיטאות ( רפואה, הנדסה וכו׳), כמובן שתעודת בגרות עם ממוצע גבוה ומגמת פיסקה פותחת אפשרויות לימוד נוספות, אם יש פגיעה בממוצע הציונים, מבחינת ניהול סיכונים עדיף להתמקד בשיפור הממוצע שנחוץ לכל תחומי הלימוד מאשר בהשגת ציון בינוני ומטה במגמה המדעית שתפגע בממוצע ותקח כוחות ומאמצים בהשגת ציונים גבוהים יותר בשאר המקצועות.

קבלת החלטות נכונה בבחירת מסלול הלימוד לתעודת בגרות צריכה להיעשות בצורה מחושבת .

מצד אחד במטרה להשיג תעודה איכותית עם ממוצע גבוה ומצד שני להנות מתהליך הלימוד. בחירת מגמה רק כדי לפתוח אופציות בעתיד בלי שום חיבור למקצוע , תפגע בחדוות הלמידה תדרוש מאמץ שבסיכוי גבוה יהיה לא נצרך להמשך הלימודים, מאחר והתלמידים כאדם בוגר כנראה שלא יבחר ללמוד תחום שלא מעניין אותו.

bottom of page