top of page

ניצול הזדמנויות - תחילת שנת הלימודים


תחילת שנה מביאה איתה תקוות אצל תלמידים רבים , המתמלאים בכוחות חדשים ,ומכוונים את עצמם להשתפר ולהשקיע יותר בלימודים. לאורך השנה קשה יותר לחולל שינוי תוך כדי תנועה, לכן יש צורך מצד המורים וההורים לשים לבם ולהשקיע מאמץ במטרה לנצל הזדמנות חינוכית זאת.

כיצד נפיק את המיטב מתחילת שנת הלימודים?

. נתחיל את ההכנות עם סיום שנת הלימודים!!!

א. סגירת פערים בתקופת הקיץ :

מוטיבציה חשובה להובלת שינוי . אם נפתחו פערים באחד ממקצועות הליבה (מתמטיקה, אנגלית, לשון, מדעים) , מוטיבציה כשלעצמה לא תספיק לאורך זמן . חופשת הקיץ מאפשרת לתלמיד לעבוד באופן ממוקד מבלי שיצטרך לרדוף במקביל אחר הנלמד בכתה.

ב.שיעורים פרטיים. במקצועות הליבה קשה מאוד לסגור את הפערים ללא סיוע מצד מורה פרטי. התלמיד צריך דמות מקצועית שמסוגלת לאבחן מהיכן יש להתחיל לסגור את הפערים , מהם הקשיים המרכזיים, ולאחר מכן לבנות תוכנית לימודים אישית ולעקוב אחר התקדמות התלמיד וכל זאת תוך עידודו והעצמת תחושת המסוגלות שלו בעמידה ביעדים ובאתגרים.

ג. מפגש עם המורה לפני תחילת השנה .חשוב ליצור קשר עם המורים בבית הספר במקצועות בהם התלמיד מכוון את עצמו לעשיית שינוי. בניית מערכת תומכת מחוץ לבית הספר שאיננה מחוברת לנעשה בכתה עלולה לפגוע בהתקדמות התלמיד. המטרה המרכזית היא להביא את התלמיד להצלחה במסגרת הלימודים והדרך היחידה לעשות זאת היא תוך כדי שיתוף פעולה ותיאום צפיות עם מורה בית הספר. במהלך המפגש חשוב לשתף בתחושות ולהציג את העבודה שנעשתה במהלך הקיץ וכן לדבר על הצפיות להמשך הדרך ובתוכנית העבודה בכתה עד לסגירת הפערים .

ד. השינוי לוקח זמן. באופן טבעי מי שמשקיע זמן רב מצפה לראות תוצאות בהתאם להשקעה . במקצועות הליבה ככל שהפערים גדולים יותר לוקח זמן לסגור אותם , וחשוב שהתלמיד יהיה מודע לכך ויתעזר בסבלנות, תוך השוואת התוצאות בעיקר בתחילת הדרך לתוכנית האישית ולא לרמת הכתה .

במקרים בהם מדובר בתלמידים צעירים מומלץ לעודד אותו בעזרת פרסים כנגד עמידה ביעדים אישיים.

כמו בתחומים רבים בהם אנו רוצים להגיע להישגים , יש חשיבות בניצול הזדמנויות. פעלו בחוכמה , בסבלנות , ובאופן חיובי , אל תיהיו מאותם קטני אמונה ביכולת של הילד לעשות את השינוי. גם אם ניסיתם בשנים הקודמות, הסתכלו על כל שנה בפני עצמה , אם גם השנה הוא רוצה להתחיל דף חדש האמינו בכוחותיו גם אם בעבר הוא נכשל, בכל זאת עברה שנה וזאת התחלה חדשה.

bottom of page