top of page

העצמת הילד סוד ההצלחה


העצמה חשובה ביותר, בלעדיה נתקשה למשוך את התלמיד קדימה. היא הרוח שמעלה אותו מעלה מעלה ופורצת את גבולות האפשר העכשווי שאינם נקבעים ע"י מה שהילד יודע שהוא יכול , אלא לפי מה שהמבוגרים בעולמו מראים לו שאפשר.

הגבולות צריכים להיות רחבים ככל שניתן , על מנת שהילד יפעל למלא את החלל . הם המגדירים אותו כפי שיהיה בעתיד. העצימו אותו עד שיאמין .

בעבר המציאות היתה מוגבלת , נולדת לאב נגר נקבע שתהיה נגר, בן למשפחת סנדלרים נקבע שיהיה סנדלר, הכל היה ידוע וקבוע מראש, המקצוע במקרים רבים היה גם שם המשפחה, לא היה מקום להעצמה מעבר למציאות הקיימת.

היום צריך ללמד את התלמידים לחשוב בגדול. העולם המודרני מאפשר זאת , דברים שבעבר היו בלתי ניתנים להשגה , אפשר להגיע אליהם בלחיצת כפתור, שינוי התפיסה אצל הילד מצימצום וחוסר מסוגלות , לגישה המאפשרת ומעצימה היא נקודת הפריצה , ברגע שתתרחש פעולת העצמה הדרך למיצוי היכולות תמצא על ידו.

לעיתים מתוך רצון לחינוך ערכי לצניעות , אנו מפתחים אצל התלמיד הרגלי צמצום והקטנה , התנהלות זו עלולה לפגוע בו בהמשך הדרך. לצד החינוך לצניעות צריך להדגיש את חשיבות המיתוג והעצמה האישית בלעדיהם יהיה קשה להתקדם בעולם המקצועי. התלמיד צריך להכיר את השפה היום יומית המוחצנת , לדוגמא : אין כבר מזכירה יש מנהלת משרד, אין יועצים יש מנהלים וכו'.

האדם הצנוע חייב להכיר את הצורה בה מתנהל העולם . לדעת שהלבוש החיצוני חשוב והדרך בה אתה מדבר על עצמך קובעת, ובעת הצורך יהיה עליו השתמש בכלים החיצונים להשגת מטרותיו.

העצמה צריכה להיות אותנטית , לא תלויה במעשה ספציפי, מוזכרת בהזדמנויות שונות באופן אינטימי אישי או משפחתי, ומייחסת למסוגלות כללית להצליח בכל מיומנות ותחום שיבחר לעסוק.

לצד העצמה יש צורך להדגיש את ההשקעה הנדרשת לצורך התקדמות והצלחה, על מנת לא לצור מצג שווא. השפעת העצמה יכולה להיות איטית ובלתי ניראת לעין , לא מדובר בלחיצה על מתג, (נעצים את הילד והוא יאמין יתאים את התנהגותו ויתעלה מעל עצמו), ולכן צריך סבלנות, התמדה ואמונה.

הטיב להסביר זאת המאמן דיויד בלאט כאשר נשאל לגבי בנו שחקן הכדור סל תמיר בלאט , מה הגבולות שלו, לאן הוא יכול להגיע? ענה המאמן :" כאיש ספורט וכמאמן, אנחנו לא רוצים לחשוב על גבול, מה שכן רוצים זה להגיע למצב שנוכל להוציא את המקסימום הפוטנציאל שיש לנו. ברגע שאתה מגדיר את זה , אתה מגביל, ואני לא רוצה לעשות את זה".

bottom of page