top of page

הילד איטי חשיבה ומוכשר - הכתה ממוצעת


כשמסתכלים על כתה ממוצעת בכל בית ספר , ניתן לראות מספר מאפיינים שמשותפים לכולם . בדרך כלל בכל כתה יש מורה , התלמידים יושבים על-יד שולחנות ולפניהם לוח. ובכתה יושבים בני אותו שנתון גיל , זאת שיטת החלוקה המקובלת ברוב מוחלט של בתי הספר ,למעט מספר מצומצם של מוסדות בהם החלוקה מבוססת על רמת השליטה והידע של התלמיד בנושא שנלמד . בבתי ספר אלו ישבו בכתה תלמידים בגילאים שונים שמתקדמים באותו הקצב בחומר הנלמד .

מבלי להיכנס לדיון ביתרונות וחסרונות הקיימים בכל שיטה , ברצוני להסב את תשומת לבכם לצורך בהתערבות שלכם ההורים, על מנת שתוכלו לתת מענה לתופעה ממנה נפגעים תלמידים רבים בשיטה הנוכחית . דעו שיש לכם ההורים מקום מרכזי ויכולת לשנות את המצב, לפחות כלפי ילדכם ( במקרה שהוא נפגע משיטת החלוקה ).

במצב הקיים תלמידי הקצוות ( בעלי תפיסה מהירה או איטית ), אינם מקבלים את הדרוש והם נאלצים להתאים את עצמם לקצב הלימוד של התלמיד הממוצע בכתה.

במצב בו ילדיכם משתייך לקבוצה שצריכה יותר זמן תירגול וזמן לרכישת נושא חדש ביחס לבני גילו , אין זה אומר שהוא לא יכול להצטיין בהמשך הדרך , אך בגלל המציאות יש חשש שהוא יאבד את הביטחון העצמי ואת תחושת המסוגלות , וגרוע מכך אף יתויג בקבוצת המתקשים.

כמו שילדים מתחילים ללכת בטווח גיל שונה זה מזה ומי שהתחיל ללכת באיחור ביחס למצופה , לא רק שברוב מוחלט של המקרים הוא מצליח להדביק את הפער , יש מצבים בהם הוא מיטב לרוץ יותר מבני גילו שהחלו ללכת לפניו. אלברט אינשטיין היה איטי מבחינה שפתית הוא החל לדבר מאוחר מבני גילו, ובכל זאת הוא הפך להיות איינשטין!!!, תיוג תלמיד כמתקשה , עלול ליצור מצב בו הוא יאמין בזה ויתנהל כמצופה ממי שמתקשה ,למרות שהסיבה לקושי היא האיטיות בקצב ההתפתחות הרגשית/שכלית ולא היכולת.

במצב בו ילדכם משתייך לקבוצת מהירי התפיסה באופן יחסי לבני גילו, הוא ימצא את עצמו במסגרת שעוצרת אותו, הוא עלול להתרגל להשיג תוצאות מעולות בלי השקעה , ובגיל מאוחר שהלמידה תתחיל לאתגר אותו , ויהיה צורך להשקיע יחסרו לו המיומנויות הנדרשות.

במקרים אלו תפקיד ההורים מאוד משמעותי. הם צרכים למלא את החלל שנוצר בנתינת תמיכה מתאימה. לאתגר את הילד במקרה בו הוא איננו מאותגר מספיק , על ידי רישום למסלולים ופעילויות מחוץ לבית הספר. ובמקרה שהוא בעל תפיסה איטית מבני גילו יש חשיבות בסיוע בצמצום פערים וחיזוק תחושת המסוגלות.

עיקובו אחרי קצב הלמידה של ילדכם , במקרה הצורך תימכו בו, כך תוכלו לסייע לו למצות את הפוטנציאל שבו.

bottom of page