top of page

כשהורים שואפים להצטיינות של ילדיהם


הורים מפתחים ציפיות מהילדים . יש בכך הגיון רב הרי הם משקיעים זמן וכוחות רבים מן הסתם בראשם עוברת המחשבה שההשקעה תביא לתוצאות- שהם הציפיות שלהם מהילדים.

ציפיות ההורים כאשר הם נעשות בצורה נכונה יכולת להיות כח חיובי שדוחף את הילד ומעלה אותו מעלה מעלה . מנגד, כאשר יש חוסר תיאום ציפיות בין ההורים לילדים הדבר משמש כקרקע פוריה לתיסכולים ולחיכוכים.

מסגרת הלימודים מהווה נקודת מפגש מרכזית בין ציפיות ההורים לבין הילדים , פעמיים רבות הוויכוח מסתובב סביב רמת השקעה בלימודים ושאיפות הקשורות להצטיינות ולהוספת אתגרים לימודיים, כאשר צוות המורים מוצאים את עצמם בתווך, במקרים מסויימים הם בעלי עמדה מקצועית שונה מאחד הצדדים או משניהם ביחד.

המפתח ליציאה מהמצב המסובך נמצא אצל ההורים , צוות בית הספר במקרה שכזה יכול רק לייעץ ולתווך ולעשות את המירב בתוך שעות הלימודים לקדם את התלמיד.

יש להבחין בין דרישות לציפיות , לכל משפחה יש מערכת כללים וחוקים משלה , כיצד מתנהגים בבית , מה אסור לעשות ואלו גבולות לא עוברים, ובדברים אלו על הילדים להתאים את עצמם לדרישות ההורים ועל ההורים להפעיל את מירב הסמכותיות ההורית המתחייבת.

כאשר אנו עוסקים בציפיות מהילדים לגבי שאיפותיהם , חשוב לעשות זאת בתיאום מלא ולגייס אותם למשימה, תוך התחשבות במציאות ובעולמו של הילד, שימוש בסמכותיות מצד ההורים לטווח הרחוק בדרך כלל לא יועיל.

אם אין הסכמה מצד הילד , לא צריך לוותר. כמבוגרים המכירים את ילדכם ובעלי שיקול דעת רחב וניסיון חיים, השאיפות והציפיות שלכם מהילד מבוססות וכפי הנראה מוצדקות, אך דורשות תהליך מצד הילד על מנת שיסכים. חשוב להעביר בצורה עקבית ובדרכים מגוונות את הציפיות שלכם , תוך תשומת לב שהדבר לא מעיק ונעשה בצורה מדודה ומחושבת.

ככל שהילד מתבגר, ולאחר ניסיונות במהלך השנים להשפיע על שאיפותיו , יש צורך לתת לו יותר קרדיט בעניין הבחירות האקדמיות שהוא עושה , לסמוך עליו כאדם בוגר ולעסוק בחיזוק הקשר ביניכם.

הניסיון שעומדים בפניו ההורים הוא גדול, ומצריך כוחות גדולים ושליטה עצמית. להיות מעורבים ולא להתערב ,הדבר נכון כשהפערים קטנים וקשה עוד יותר כשהם גדולים, אך כל עוד מדובר בשאיפות שלא מתממשות לרוב הסבלנות והשיח עדיפים על הסמכותיות, ובסופו של דבר המשפחה מעל הכל והקשר בין ההורים לילדים חשוב יותר מכל שאיפה וציפיות מילדכם להצטיינות בלימודים.

bottom of page