top of page

מדוע חשוב שהילד ילמד להתמיד?


חשבון פשוט יכול ללמד אותנו על כוחה של התמדה. קחו לדוגמה קריאת ספרים. מי שמתמיד ובכל יום קורא 10 עמודים, יסיים בכל שבוע 70 עמודים ובכל חודש240 עמודים. בערך 10 ספרים בשנה 100 ספרים בעשר שנים ו-600 ספרים ב-60 שנים. זו ספרייה מכובדת וידע עצום.

או למשל בריצה. עשרים דקות ריצה ביום, שווה ערך למינימום 3 ק"מ. שלוש פעמים בשבוע 9 ק"מ , בחודש 36 ק"מ , בשנה 432 ק"מ שווה ערך למרחק בין חיפה לאילת!!!

דוגמה נוספת מעולם העסקים – איש עסקים שפותח עסק חדש. אם הוא יתמיד בכל יום ליצור קשר עם 5 לקוחות חדשים ולהכיר להם את העסק שלו, בכל שבוע הוא יגדיל את מספר הלקוחות שלו ב- 30, בחודש ב-120 ובשנה ב-1440 לקוחות חדשים.

הרחבת אוצר מילים בשפה שנייה – אם בכל יום נלמד 3 מילים חדשות, בחמישה ימים נלמד 15 מילים חדשות , יומיים בשבוע נעשה חזרה על המילים שנלמדו באותו השבוע. יוצא שבכל חודש נלמד היטב 60 מילים חדשות ובשנה 720 מילים וכל זה במאמץ קטן בכל יום ובשילוב של התמדה.

כשם שצריך לדאוג לכך שהילד ישיג תעודת בגרות איכותית, חשוב לשים לב שילמד כיצד להתמיד.

התמדה מגדילה את הסיכוי להפוך כישרון בתחום מסוים לסיפור הצלחה, לעתים אנו מסתכלים על אדם שעושה דבר בכישרון רב, מתפלאים וחושבים שהכל עניין של מזל. תסתכלו היטב תראו שבדרך כלל הכישרון מגיע עם כמות גדולה של התמדה. ריי קרור, מייסד מקדולנד'ס, היטיב להסביר את היתרון בהוספת התמדה על כישרון: " דבקו במטרה. שום דבר בעולם לא יכול להחליף עקשנות. לא כישרון – אין דבר נפוץ יותר מאנשים מוכשרים ולא מצליחים. גם לא גאונות; העולם מלא במשכילים כושלים. התעקשות ונחישות הן בעלות כוח בלתי מוגבל" .

כאשר הילד לומד להמשיך ולהתמיד גם לאחר כישלון , (תוך למידה ושיפור) הסיכוי שלו להצליח גובר. במקרים רבים של אנשים שהצליחו נוכל לזהות את הזמנים בהם היו צריכים להשתמש במיומנות ההתמדה. אילו ויתרו הם לא היו מצליחים.

כמו שאמר מוחמד עלי : "שנאתי כל שנייה של אימון, אבל אמרתי – 'אל תפרוש. תסבול עכשיו ותחיה את שארית חייך כאלוף" .

כיצד נפתח התמדה אצל הילד?

הרעיון בהתמדה הוא להסתמך על טבע האדם לפעול לפי הרגלים. חברו את התחום בו אתם רוצים להתחיל להתמיד , להרגל ישן , למשל אם רוצים שהילד יתמיד בקריאה , הרגילו אותו לקרוא מיד אחרי ארוחת הערב או צמוד לשינה (אלו הרגלים ישנים, הרי בכל יום הוא אוכל וישן), חשוב לבחור זמן קבוע בכל יום ובו להתמיד.

לאחר הצלחה של תקופה משמעותית של התמדה , חשוב למצוא הזדמנות להעצים את הילד שעמד במשימה, יש לשים לב שהדבר צריך להיות פרופורציונלי לתקופת ההתמדה , בהתחלה יש לחזקו בצורה מצומצמת וככל שהוא ממשיך להתמיד ניתן לתת תשומת לב גדולה יותר, המטרה לחזק את ההתמדה ולכן חשוב שהעצמה תהיה סביב ההצלחה להתמיד ולא סביב ציונים .

bottom of page