top of page

חינוך הילד ללמידה באופן טבעי


כשמסתכלים על קבוצת תלמידים, ניתן לזהות ביניהם תלמידים שאוהבים ללמוד ותלמידים שלא. אם ילדיכם משתייכים לקבוצה שלא אוהבים ללמוד , דעו לכם שלא מדובר בגזרה משמים וניתן לשנות את המצב, מאחר והיחס של הילד כלפי הלימודים הוא עניין נרכש.

לפני שאתם פועלים קחו לתשומת לבכם שהורים הרואים בהליך הלמידה ערך חשוב ביותר בעוד הילד מתנגד ולא אוהב ללמוד, הם עלולים לטעות ומתוך רצון להוביל את הילד ללמידה תוך הפעלת מערכת סנקציות, לדוגמא: לא הולכים לחברים עד שמסיימים את שיעורי הבית, לא משחקים בנייד לפני שקוראים, לא תקבל פרס עד עד שתלמד כמו שצריך... וכך נבנית בין ההורים לילד שפה שלילית ביחס ללמידה , יתכן שלטווח הקצר הם יצליחו במבחן התוצאה ( בעיקר בגיל בית הספר היסודי) , אך לטווח הארוך עלול להיות לכך מחיר, בעיקר בתפיסת עולמו של הילד כלפי למידה כדבר שלילי.

החיבור ללמידה צריך להיעשות באהבה ובשמחה , אין הדבר אומר שלא צריך לדרוש מהילד ללמוד במקרים בהם הוא מסרב, אך גם הדרישה יכולה להגיע בצורה חיובית ( ותקיפה).

הזמן הטוב ביותר לפתח את היחס החיובי ללמידה הוא כבר בגיל צעיר מאוד, לגיל הרך מוצעים משחקים , ספרי קריאה, הפעלות ( חוגים , הצגות חינוכיות ), תוכניות טלוויזיה בתחומי דעת שונים ומגוונים. בניית סדר היום סביב פעולות מעודדות למידה תצור יסודות בריאים ביחס הילד ללמידה. יש חשיבות להפיכת הידע שנרכש בצורה חוויתית לדבר שימושי בחיי היום יום.

שילוב הדרישות ללמידה כחלק מהשיח המשפחתי , אמירות כלליות כגון : אצלנו במשפחה מעריכים אנשים בעלי ידע כללי רחב, במשפחה שלנו לימודים הם דבר חשוב, אנחנו מאמינים שלמידה חשובה להשתלבות בעולם התעסוקה..., בצורה זאת הילד קולט כבר בגיל צעיר מה ההתנהגות המצופה ממנו.

הדרישה ללמידה צריכה להיעשות בצורה טבעית ופשוטה , אין צורך להיכנס לוויכוח או למריבה , ככל שתעבירו את המסר בצורה נקייה טהורה , מתוך אמונה פנימית שזהו היחס הנכון כלפי הלמידה , הילד יקלוט את המסר ויבין שאין מקום לוויכוח. ברגע שהדרישה ללמידה תעשה מתוך חשש מפני סירוב או וויכוח מצד הילד, הוא ירגיש בחוסר ההחלטיות ויבין שיש מקום למשא ומתן על ידי ויכוח .

למידה מתמדת גם בזמן החופשה. מאחר והלמידה היא דבר חיובי וחשוב , צריך להשתדל שלא לחבר אותה רק לזמנים בהם היא מתקיימת מתוך חובה, הכנסת הלמידה רק לגבולות בית הספר תעביר את המסר שלמידה לא צריכה להתקיים בעולם בו יש בחירה. הנושא הנלמד פחות חשוב , העיקר שהלמידה תעשה בצורה רצינית איכותית ועקבית , עם מטרות ברורות ולא תישאר בגדר משחק או שעשוע. חשוב לשתף את הילד בבחירת הזמן והנושא הנלמד . יש חשיבות גדולה שהיקף זמן הלמידה יהיה מוגדר ולא מופרז , זמן הלמידה יכול להיות חצי שעה עד שעה ביום , זה יעביר את המסר שהלמידה אינה שייכת רק למסגרת חובה, והחופשה מבית הספר איננה חופש מוחלט מלמידה.

bottom of page