top of page

האם הילד פנוי ללמידה?


בעבר,הסדרן בתחנות מוניות היה מעלה שאלה בקשר המרכזי של התחנה

״ מי פנוי ב...״ על מנת לחבר בין הנוסע לבין נהג המונית הקרוב ביותר, היום בעידן המחשבים , שאלה זאת הפכה להיות מיותרת , מה שלא נחוץ בעולם של נהגי המונית מאוד רלוונטי בעולם הלימודים של הילד ולפני השיעור חשוב לבחון מי מהתלמידים פנויים ללמידה.

הלמידה הינה פעולה הדורשת מצד הילד להיות פנוי , שאם לא כן יתקשה הילד ללמוד דבר חדש בזמן שהוא עסוק במחשבות וברגשות שמנתקות אותו מהלמידה .

ניתן לראות את הדברים בצורה ברורה ,במקרים קיצוניים בהם ילד בעל הישגים גבוהים עובר טראומה, ולפתע ישנה ירידה תלולה בלימודים , כמובן שלא מדובר ביכולת, שכן זהו אותו תלמיד שכבר הוכיח את יכולותיו הגבוהות, והסיבה לירידה בציונים קשורה לשינוי המצב ומעבר מפניות לחוסר פניות ללמידה.

חוסר הצלחה בלימודים לעיתים קשור לחוסר פניות ללמידה , כשמדובר בתלמיד שבעבר הצליח בלימודיו ,בדרך כלל קל יותר לזהות שיש יכולת ושמשהו קרה , כאשר תופעה זאת קורית בגיל צעיר יותר, לפני שהילד חווה הצלחה , מתחילה להתפתח שאלה הקשורה לביטחון עצמי ופגיעה בתחושת המסוגלות שבעצם מעצימה את חוסר הפניות ומוסיפה דאגות, מחשבות וכו׳ בזמן שעל התלמיד להיות מרוכז בלימוד.

גורמים המשפעים על פניות ללמידה :

א. קשב וריכוז - תלמיד בעל לקות של ADHD, יתקשה לפנות את עצמו לנעשה בשיעור, הוא יתפזר במחשבותיו בכל דבר שקורה בסביבת הלמידה , ולכן לא יהיה פנוי להתרכז בלמידה.

ב. קושי חברתי – הלימוד מתרחש במסגרת חברתית , כאשר הילד עובר התמודדויות חברתיות הוא יתקשה להתרכז בלמידה , בזמן השיעור הוא יעסוק בדברים שקרו בהפסקה או בניסיון לקבל תשומת לב חברתית על חשבון הקשבה ולמידה.

ג. קשר שלילי בין התלמיד למורה , מבלי להיכנס לסוגיה , מדוע הקשר בין הילד למורה הוא שלילי , כאשר זה המצב יתקשה הילד לפנות את עצמו ללמידה , הוא יעסוק ביחסים עם המורה ובחיזוק עמדותיו השליליות כלפי המורה במקום לעסוק בלמידה.

ד. גורמים פיזיים- עייפות, רעב, קושי בראיה , קושי בשמיעה וכו׳ כל אלו יקחו מהילד כוחות והוא יתמודד בצורך למלא את צרכיו הפיזיים שקודמים לצרכים רוחניים.

ה. קשיים בלימודים - כאשר נפתח פער בתחום ידע מסוים , התלמיד יאטום את עצמו ויבנה חומה בינו לבין המקצוע , הדבר בולט במקצועות כמו : אנגלית ומתמטיקה , ואחד הסימנים לכך הם באמירות נפוצות : ״לעולם לא אדע אנגלית״ , ״ אני לא טוב בשפות״, ״ אין לי מושג מה קורה בשיעור במתמטיקה״, במקום להיות פנוי ללמידה יתעסק התלמיד בחיזוק החומה ובהוכחות שהוא צודק בכך שהוא מרגיש שהוא לא מסוגל.

כאשר אתם מזהים אצל ילדיכם את אחד מהגורמים הנ״ל, בצרוף קושי בלימודים , חשוב להתייחס לכך בהקדם ולתת מענה ועזרה לילד על ידי התייעצות עם אנשי מקצוע ( מורים, יועצת או אנשי מקצוע מחוץ לבית הספר) , יתכן שילדיכם בעל יכולות גבהות והסיבה לאי הצלחתו הלימודים קשורה לחוסר הפניות שלו ללמידה.

bottom of page