top of page

איך תגיבו לתעודה שלילית של הילד שלכם?


דקה לפני שהחופש הגדול מתחיל יש את הרגע הזה שבשביל חלק מהילדים הוא מפחיד- זמן קבלת התעודה!!! אם זה המצב אצל ילדיכם , הגיע הזמן לשנות מספר דברים במטרה להביא ליצירת אווירה נכונה ומיטבית ולהפיק את המירב מקבלת התעודה.

ציוני התעודה משקפים את המצב הלימודי וההתנהגותי כפי שבאו לידי ביטוי בתקופה של מחצית או שנת לימודים, היא מעידה על העבר ולא על העתיד, ורוב הנתונים היו ידועים עוד לפני קבלת התעודה. כך שהמצב אידיאלי כדי להתכונן ולחשב את התגובה שלנו כהורים ביחס לתעודה.

א.התעודה היא תוצאות שהשיג התלמיד , היא לא משקפת את מכלול יכולותיו והשגיו של הילד כאדם. ובמקרה שהציונים לא מספיק טובים , חשוב להעצים את המסר במילים, ולעטוף את כל השיח במשפטים מעצימים, קחו בחשבון שנקודת המוצא של הילד והתחושות שלו אל מול הציונים הן של כישלון, הוא לא צריך אותנו ההורים בשביל להרגיש שהוא נכשל.

ב.מצאו בתעודה נקודות חיוביות ( בציונים או בהערכות המילוליות), דברו והדגישו אותם בתחילה ובסוף התייחסותכם לתעודה , ראו בהם נקודות אור ליכולת לשיפור ולהעתקת ההצלחה למקצועות נוספים, אם אין נקודות אור בתוך התעודה, ניתן תמיד לייבא כאלו מתחביבים או מחוגים שבהם הילד מצליח להגיע להישגים מחוץ ללימודים.

ג.כעת יש צורך גם להתייחסות לתוצאות , נקודת המוצא ביחס לציונים צריכה לקחת בחשבון מספר נתונים.

- מה היו המטרות בתחילת השנה?

- מה היו התוצאות באותו המקצוע בתעודה האחרונה , האם מדובר בשיפור בציון או בהליכה אחורה ?

- אלו פעילות התבצעו במהלך השנה? ומה היתה השפעתם על הציונים בתעודה ?

- כמה מאמץ הושקע מצד הילד והאם שיפור במאמץ הביא לשינוי בתעודה?

- יש צורך להתייחס גם לציון במספרים וגם להערכה המילולית -שהיא נתון חשוב להבנת התמונה הכוללת.

כפי ששמתם לב , לא ניתן לתת תשובה אחת כיצד להתייחס לציון שלילי בתעודה , אך ניתן להבין שרוח הדברים היא בניית תכנית.

תוכנית עם תהליך מסודר שכולל מטרות ברורות , ודרכים להשגת המטרות ולהעזר בתעודה כמדד מרכזי המעיד על הצלחת התהליך או אי הצלחתו .

במקרה שאין תוכנית עבודה מסודרת , יש בתעודה קריאת השכמה להורים להתגייס ולעזור לילד בדרך כלל על ידי פניה לאנשי מקצוע ( מורים פרטיים, מאבחנים, יועצים חינוכיים וכו׳), ללא תוכנית מסודרת ניתן לצפות שלא יהיה שינוי לטובה בהישגים.

bottom of page