top of page

כיצד נפתח אצל הילד מוטיבציה ללימודים?


ראשית נגדיר מהי מוטיבציה (הנעה)- מוטיבציה היא מכלול התהליכים אשר מעוררים, מכוונים ומשמרים את התנהגות האנושית לעבר מטרה מסוימת

ישנם שני סוגי מוטיבציה, האחת היא מוטיבציה פנימית כאשר האדם באופן אישי מצליח לעורר את עצמו לפעול והשנייה היא מוטיבציה חיצונית , כאשר הוא מונע לפעולה בעזרת גורם חיצוני.

יש יתרון מהותי להנעה הפנימית על פני ההנעה החיצונית , שכן אדם שמצליח לדחוף את עצמו לעבר המטרה , אינו זקוק לאנשים שיסייעו לו ,ולכן סיכוייו להצליח לעמוד במשימות השונות גבוה באופן משמעותי ממי שמונע מגורמים חיצוניים.

הורים שיצלחו לפתח אצל ילדיהם מוטיבציה פנימית ללמידה , ימנעו מהצורך "לרדוף" ולדאוג שילדיהם ילמדו בצורה יום יומית ( הכנת שיעורי בית? התכוננת למבחן?) , הדבר יקרה באופן טבעי תוך שיתוף פעולה מלא מצד הילדים.

כיצד אם כן נצליח לפתח אצל ילדינו מוטיבציה פנימית ללמידה ?

א. הצבת הלמידה כערך חשוב במשפחה: לכל משפחה יש סולם ערכים משלה , הילד שגדל במשפחה לומד להכיר מהם אותם הערכים וסופג אותם מילדות באמצעות הקשבה לשיחות ההורים, התבוננות על מעשיהם והבחירות שהם עושים. לדוגמה: כשההורים מקדישים זמן משמעותי לקריאה וללמידה הילד מקבל מסר שמדובר בנושא חשוב.

ב. הנאה מלמידה על ידי שימוש בצורות שונות ומגוונות של למידה : קריאת ספרים, צפייה בתוכניות או סרטים, משחקים טיולים, מוזאונים וכו', הורה שיקרא לילד שלו סיפור בהתלהבות או ישוחח איתו על תוכנית עשירת ידע בלהט, או יתרגש תוך כדי משחק שמפתח מיומנויות יעביר לילד שלו את החוויה שבלמידה.

ג. עידוד תחושת המסוגלות : במיוחד בלמידה של נושא חדש או מיומנות חדשה תיהיה חשיבות לעידוד הילד והעצמת תחושת המסוגלות שלו, ככל שהוא ירגיש שיש לו סיכוי להצליח תגבר המוטיבציה הפנימית שלו להמשיך ולנסות, האימון והתירגול יביאו איתם הצלחה והתקדמות וכך המוטיבציה הפנימית תתעצם, במקרה בו הילד יתנסה בדבר חדש ולא יקבל עידוד יש סיכוי גבוה שיתקשה. שכן כל מיומנות או נושא למידה חדש טמונים בתוכם קושי ראשוני, במצב זה הסיכוי להתפתחות המוטיבציה הפנימית קטנה.

ד. תחרותיות : ישנם ילדים שהתחרותיות מגבירה אצלם את המוטיבציה , חשוב להשתמש בכלי זה בתבונה , ורק לאחר שאתם בטוחים שזאת שיטה שמתאימה לו , אם אינכם בטוחים עדיף שלא לנסות , שכן הנזק עלול להיות גדול מהתועלת.

ה. פרסים : כל אחד אוהב להיות מתוגמל על הצלחותיו גם באופן חומרי , אין ספק שמתן פרס על הישגיים לימודיים יעודד את הילד להשקיע בלימודים. חשוב שהפרס יינתן כאות על ההשקעה וההצלחה בלימודים ולא שהלימודים יהיו הטפל והעיקר יהיה הפרס . מסר זה יכול לעבור על ידי איזון נכון בתשומת הלב ובדרך הנכונה של מתן הפרס , לדוגמה : כתיבת הדגשה על המתנה או בפתק , ציון ההצלחה וההשקעה בלימודים בעת מתן הפרס וכו'.

ככל שתקדימו להשריש ולפתח את המוטיבציה הפנימית ללמידה אצל ילדיכם בגיל צעיר , הדבר יהיה פשוט יותר , הילד יגדל וירכוש את ההנעה הפנימית באופן טהור וראשוני , הוא יתרגל לראות בלמידה כדבר מועיל ותתפתח אצלו המוטיבציה ללמידה באופן פנימי.

"למידה ללא תשוקה מקלקלת את הזיכרון, ושום דבר ממה שספג בו אינו נשמר" ( ליאונרדו דה וינצ'י)

bottom of page