top of page

רעיונות חינוכיים בחג החנוכה

לפי המסורת היהודית המצווה המרכזית של חנוכה היא הדלקת נרות חנוכה.

למרות שמדובר במסורת עתיקת ימים, ניתן למצוא בהדלקה רעיונות חינוכיים חשובים לתקופתנו.


חג החנוכה נקבע בתקופה החשוכה ביותר בשנה, הימים קצרים והלילה ארוך,

דווקא בזמן החושך מצווה האדם להדליק את האור.

על המבוגרים בכלל ואנשי חינוך בפרט מוטלת האחריות להכין את דור העתיד להתמודד עם אתגרי העתיד. אין ביכולתנו לנבאה מה יהיו ההתמודדויות איתן יפגשו ילדנו בעתיד, אך ודאי שיהיו כאלו.

בהתבוננות על מצוות הדלקת החנוכייה נרות חנוכה נמצא מעשים סימבולים מהם נוכל ללמוד את הדרך בה ניתן להתמודד עם מצבי החושך בחיים.


1. כדי להדליק נרות חנוכה יש צורך בפעולות הכנה. אור לא נדלק מאוויר, כפי שאדם הרוצה להדליק את הנרות צריך להכין מראש חנוכייה, נרות, גפרורים, כך עלינו לדאוג לצייד את ילדנו בכלים שישמשו אותם בזמן של חושך.


2. בימי החנוכה אנו מדליקים את החנוכייה בסדר עולה, ביום הראשון נר אחד ובכל יום מוסיפים נר נוסף. עלינו להכין את דור העתיד לכך שיציאה ממצב של חושך לא קורית ביום אחד. מדובר בתהליך בו מתחילים בקטן את השינוי, אור שנדלק בפתאומיות מתוך חושך מסנוור, שינוי שקורה בפתאומיות לא מחזיק מעמד, הצפייה למהפך פתאומי תגרור לייאוש בכל פעם שיהיה ניסיון רגעי שיכשל, לכן יש להכין את ילדנו לשינוי הדרגתי, יציאה ממצב של חושך לאור דורשת זמן.


3. את נרות החנוכייה אנו מדליקים בעזרת שמש שאיננו חלק מנרות החנוכה. על מנת להצליח להתמודד עם אתגרים, עלינו לצייד את התלמידים בשמש פנימי, אשר יסייע להם בעת הצורך. השמש בחנוכייה נמצא בדרך כלל באמצע או בצד גבוה משאר הנרות, זה בדיוק המקום שעלינו לפתח ולהצמיח אצל ילדינו את החוסן הפנימי כנקודת מרכזית באישיותם, כתכונה מרוממת משאר התכונות. בעזרת החוסן הם יצליחו להתמודד בעת הצורך עם כל אתגר בו יתקלו בחיים.


4. הדלקת נרות חנוכה במסורת היהודית הינה מצווה, האדם מצווה על ידי כח עליון להדליק את הנרות. יש כאן נקודה חינוכית חשובה, זהו מסר חשוב לילדינו הדבר תלוי בכם האחריות ליציאה ממצב מאתגר דורשת כוחות פנימיים חזקים, דורשת זמן ומוכנות אך בראש ובראשונה מצריכה הבנה שעל כל אחד ואחד מוטלת האחריות והחובה להדליק את האור לפעול ולמצוא את הדרך להרים את עצמם מהמצב המורכב.


הצורך להכין את דור העתיד להתמודד עם מורכבות ועמידה בלחצים הינה משימה לאומית. אנו עדים לעלייה מתמדת של תופעת החרדות כפי שקורה בכל העולם, החיים המודרניים מהירים יותר ומלחצים יותר. לצד תוכניות הלימוד במקצועות השונים יש צורך לפתח תוכניות ייעודיות וייחודיות ליצירת חוסן פנימי, ולפיתוח מיומנויות להתמודדות עם מצבי לחץ.Comments


bottom of page