top of page

הגיע הזמן לשינוי מהותי בתוכנית הלימודים- קריאת כיוון!!!

לאור השינויים המתחוללים בעולם הן בצד פיתוחים טכנולוגים אשר מיתרים חלק מהמיומנות הנלמדים בבית הספר והן לצד השינוי בעולם התעסוקה הגיע הזמן לשינוי מהותי בתוכנית הלימודים? שלוש נקודות לקריאת כיוון כללית.


אנגלית: במהלך השנים האחרונות הלכו והתפתחו תוכנות התרגום והכתיבה של טקסטים. כיום ניתן להיעזר בהם לכתיבה ותרגום של מאמרים שלמים. יש עוד דרך לעשות עד שהתרגום יהיה מדויק. אין ספק כי ההתקדמות המהירה בפיתוח הבינה המלאכותית במהלך השנים הבאות תשפר את ביצוע התרגום. אם כן, מה הטעם בהשקעה בהוראת הכתיבה, שליטה בדיבור ובקריאה באנגלית, לצד יכולת גבוהה בהבעה בכתב בעברית, אפשר יהיה לאפשר יצירת טקסט באנגלית ברמה טובה שיכול להוות בסיס מצוין. עליו יהיה צורך לעשות עבודת הגהה ועריכה, בזמן שמתפנה ניתן להרחיב את העיסוק בלמידת דיאלקט בדגש על ההבדלים בתחביר ובדקדוק בין עברית ואנגלית לדוגמא:

בעברית יש רק שלושה זמנים (עבר, הווה, עתיד), באנגלית יש ששה-עשר (!) זמנים שונים. לכל זמן בעברית יש ארבעה זמנים מקבילים באנגלית.


באנגלית, השימוש בסוגי הזמנים השונים מרמז על משמעות שונה. למשל, האם הפעולה מתרחשת בדרך כלל או ברגע זה ממש (השימוש בהווה פשוט מול הווה מתמשך). באופן דומה, השימוש בזמנים שונים בעבר ייתן לנו מידע רב: האם הפעולה הסתיימה כבר, האם קרתה בזמן ספציפי או לא, או האם קרתה לפני פעולה אחרת בעבר. כדוברי עברית, איננו רגילים להבחין בין הזמנים השונים ולהיכנס לדקויות אליהן נכנסים הזמנים באנגלית. כדי להגיע לשליטה ברמה גבוהה בהבנה ובדיבור באנגלית ולהבין לעומק את מה שאנחנו קוראים, שומעים ומדברים, יש להשקיע זמן וזאת ניתן לעשות בפינוי זמן בלמידה של מיומנויות שכבר היום ניתן להסתייע במחשבים המסוגלים להניב תוצאות תרגום טובות. בעתיד הרחוק הבינה המלאכותית תדע לתת מענה מלא בתרגום איכותי, ובינתיים עלינו להקדיש זמן בלימוד מיומנות הנדרשות לעריכה והגהה של טקסטים המתורגמים בעזרת שימוש בבינה מלאכותית.


המדהים הוא שבקפיצה של עשרות שנים קדימה השימוש בכלים טכנולוגים יסייעו גם ליצירת שיח שותף ויכולת תרגום מלאה בין אנשים הדוברים שפות שונות, ולכן הוראת האנגלית כשפה תתייתר לחלוטין ובמקומו יהיה צורך בלימוד תרבות, נורמות התנהגות וערכים של מדינות דוברות אנגלית ולהרחיב את הלמידה גם לתרבויות אחרות הדוברות ערבית, צרפתית, ספרדית ועוד.


מתמטיקה: המחשבים יכולים לחשב כל דבר מהר יותר ומדויק יותר מכל אדם. השקעת זמן בשינון חישובים של חיבור חיסור, לוח הכפל וחילוק יכולים להתקבל על הדעת מאחר ומדובר בחישובים פשוטים הנדרשים לפעולות יום יומיות, וניתן בעזרתם לתרגל את הבנת מהות הפעולות. אך מה הטעם להקדיש זמן לכפל במאונך וחילוק ארוך? אלו שיטות שהתפתחו על מנת לסייע לאדם לחשב חישובים במאות ואלפים. או למשל למידה של כפל וחילוק של שברים עשרונים, ההשקעה בלימוד הטכניקה איננה מועילה כאשר כל אחד מחזיק מכשיר חכם המסוגל לחשב את הדברים במהירות וביעילות, הדגש צריך להיות על הבנה ופיתוח החשיבה המתמטית שתהיה שימושית יותר ורלוונטית עבור התלמידים בעתיד.


שפה: לימוד השפה הינו הבסיס ללמידה, זה המפתח להצלחה בכל המקצועות. רכישת מיומנויות שפתיות דורשת התעסקות רבה בטקסטים שונים ומגוונים. מעבר ליכולות של הבנת הנקרא, ניתוח טקסט הסקת מסקנות, יש צורך בפיתוח ידע כללי וחשיבה ביקורתית),שהם הכלים המסיעים לקורא להתעמק בטקסט. לכן, במקום לבסס תוכנית לימודים המחולקת לפי מקצועות ידע, במקצועות רבי מלל, היסטוריה, ספרות, תנ"ך, אזרחות, גאוגרפיה וכו', בעיקר בגיל החטיבה כתחומי ידע נפרדים, יש לחבר בין המקצועות. לדוגמא: היסטוריה, תנ"ך ושפה, או, אזרחות, גאוגרפיה ושפה. להקדיש זמן לחיבור בין טקסטים שונים המשותפים לתחומי הדעת השונים, וכך לפתח את יכולת השוואה, ניתוח וחיבור בין טקסטים כחלק אינטגרלי ממערך השיעור.


מדובר בשינוי הדורש מצד אחד הורדה של תכנים ומצד שני פיתוח של תכנים חדשים ומיומנויות ברמה חשיבה גבוהה , מתוך הבנה שהוראה מפתחת חשיבה, תורמת להבניית הידע של התלמידים ומסייעת להם לעבור מלמידה המדגישה זכירה ושינון ללמידה המדגישה הבניה של הידע בדרכים משמעותיות.


Comentários


bottom of page